Klachtenregeling

Heeft u een klacht over een leerkracht of over de gang van zaken op een school? De eerste stap is om dit te bespreken met degene die er binnen de school direct bij is betrokken.

Als u er met die persoon niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de directie of, indien nodig, met het schoolbestuur. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie. Hiervoor is een standaard klachtenformulier beschikbaar. Dit kunt u bij de scholen of bij RCN/OCW opvragen. Scholen zijn verplicht om informatie over de klachtenregeling te geven, bijvoorbeeld via hun schoolgids of website. Klachten kunnen worden ingediend door leerlingen, ouders/verzorgers en iedereen die onderdeel uitmaakt van een school, inclusief als vrijwilliger.

Klachtencommissie

De commissie behandelt klachten vertrouwelijk en reageert binnen vier weken. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Maar het kan de school wel tot andere inzichten brengen over hoe iets aan te pakken. De klachtencommissie bestaat uit één vertegenwoordiger voor ieder van de drie eilanden binnen Caribisch Nederland.

Vragen?

Voor vragen over de klachtenregeling of de klachtencommissie kunt u terecht bij de scholen in Caribisch Nederland of bij RCN/OCW via e-mail: ocw@rijksdienstcn.com