CXC Onderwijssysteem

Op Sint Eustatius en Saba is het onderwijs in het Engels. Daarom hanteren de Saba Comprehensive School op Saba en de Gwendoline van Putten School op Sint Eustatius het Caribische Engelstalige CXC onderwijssysteem van de Caribbean Examination Council.

De invoering van dit schoolsysteem op de eilanden van Caribisch Nederland  is zorgvuldig voorbereid door de betreffende middelbare scholen. De invoering gebeurt in nauwe samenwerking met de CXC Examination Council in Barbados en (RCN) OCW.

Op dit moment worden op Sint Eustatius de havo- en mbo-opleidingen conform het Nederlandse systeem uit gefaseerd. Ze worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door CVQ (voor mbo) en CSEC (voor havo). Op Saba wordt alleen het CVQ systeem ingevoerd want de school werkt al bijna twintig jaar met het CSEC systeem. De eindniveaus van de CXC onderwijsvormen komen, met aanvullende modules, overeen met de uitstroomniveaus binnen het Nederlandse onderwijssysteem.

Onderstaand schema toont de verschillende onderwijsstromen op Saba en Sint Eustatius.

Doorstroomschema met CXC op Saba en Sint Eustatius

Doorstroomschema

CCSLC

CCSLC is het driejarige onderbouwdeel van het CXC Onderwijsprogramma. CCSLC staat voor Caribbean Certificate of Secondary Level Competence. Leerlingen stromen vanaf de basisschool het CCSLC programma in. Het CCSLC programma omvat zowel “Academic” als beroepsonderwijs componenten.  Het academische deel (CSEC) is vergelijkbaar met het Nederlandse havo/ Vmbo-T programma. Het beroepsonderwijsdeel (CVQ) is equivalent aan het mbo programma. Na afronding van CCSLC stromen leerlingen door naar hetzij het CVQ- of het CSEC-programma.

CVQ

CVQ staat voor Caribbean Vocational Qualification. Dit beroepsonderwijsprogramma kent een competentiegerichte aanpak van scholing, toetsing en diplomering. Van CVQ leerlingen wordt verwacht dat zij aantoonbaar voldoen aan de standaarden zoals neergelegd door beroepsbeoefenaars, werkgevers en het bedrijfsleven. Deze standaarden worden goedgekeurd door de CARICOM. De CARICOM is een Caribische gemeenschap, van 15 Caribische (ei)landen. Het doel van de Caricom is om de handels- en economische relaties tussen de deelnemende (ei)landen te verbeteren. 

CSEC

CSEC staat voor Caribbean Secondary Education Certificate. CSEC is een “academic” programma. Dit programma  komt, met aanvullende modules, overeen met havo in het Nederlandse schoolsysteem. De CSEC examens worden meestal afgenomen na vijf jaar middelbare school.

Website

Voor meer informatie over het CXC programma: zie www.cxc.org.