Personeelshandboek

Het Personeelshandboek Onderwijspersoneel Caribisch Nederland beschrijft de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel, dus de rechten en plichten. Het onderwijspersoneel omvat de directeuren, adjunct directeuren, docenten en het onderwijsondersteunend personeel. Hierbij gaat het om het onderwijspersoneel dat op Bonaire, Saba of Sint Eustatius in dienst is bij een door de Rijksoverheid bekostigde school voor openbaar of bijzonder onderwijs.

De rechtspositie van het onderwijspersoneel is een  complex iets. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in verschillende regelingen. Een overzicht van de belangrijkste regelingen is opgenomen in de bijlage bij het handboek. Deze regelingen zijn openbaar en voor iedereen online te raadplegen via http://wetten.overheid.nl.

Het Personeelshandboek heeft als doel om bij te dragen aan een correcte uitvoering van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Die overeenkomst is tot stand is gekomen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Dat is het overleg waar de schoolbesturen, de vakbonden en het eilandsbestuur deel van uitmaken.

Het Personeelshandboek en de bijlage, met de belangrijkste regelingen, kunt u downloaden vanaf deze pagina.