Lerarenbeurs

Bent u een bevoegde leraar en wilt u een bachelor- of masteropleiding gaan doen? U kunt mogelijk een lerarenbeurs krijgen. Daarmee kunt u de kosten voor uw opleiding betalen. De Lerarenbeurs is ook beschikbaar voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

U kunt de lerarenbeurs aanvragen voor:

  • Een bachelor- of masteropleiding
  • Een postinitiële masteropleiding
  • Een premaster- of een schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

Let op: U kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Voorwaarden voor aanvragen Lerarenbeurs

  • U volgt de opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn.
  • U vindt alle voorwaarden voor de lerarenbeurs op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met de Voorwaardenhulp lerarenbeurs kunt u controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe de Lerarenbeurs aan te vragen?

Als u in Caribisch Nederland woont en geen burger servicenummer heeft, dan dient u het digitale formulier aan te vragen. U kunt daarvoor een mail sturen naar lerarenbeurs@duo.nl. Bij het onderwerp vermeldt u ‘aanvraag formulier Lerarenbeurs'.