Diplomavalidering

Volgens de wet moet iedere leerkracht binnen Caribisch Nederland in het bezit zijn van een diploma dat door het ministerie van OCW wordt erkend. Diploma’s van sollicitanten die geen bevoegdheid behaalden in Nederland of aan een door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) erkende onderwijsinstantie, moeten  tijdens het sollicitatietraject worden gewaardeerd.

De afspraak is dat schoolbesturen diploma’s van desbetreffende sollicitanten naar RCN/OCW sturen, voor toetsing door de Nuffic (De Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs). Als een diploma een positieve waardering krijgt, dan wordt het proces opgestart voor verkrijging van een bevoegdheidsverklaring voor de sollicitant. 

Schoolbesturen die sollicitanten met een negatieve waardering toch in dienst willen nemen, moeten hiervoor speciale toestemming krijgen van de onderwijsinspectie.