Aanbesteding voor begeleiding studenten Caribisch Nederland gestart

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert een openbare aanbesteding uit om een marktpartij te selecteren voor de opvang en begeleiding van studenten uit Caribisch Nederland die hun opleiding in Europees Nederland gaan voortzetten.

Studenten Caribisch Nederland

Sinds 10-10-2020 zorgt het ministerie van OCW ervoor dat studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) bij aankomst worden opgevangen en gedurende hun eerste studiejaar worden begeleid. Daartoe sluit het ministerie een overeenkomst voor bepaalde tijd af met een marktpartij. De overeenkomst met de huidige begeleidende partij, Turan Goeloe, zal eindigen met het begeleiden van de lichting studenten die in het schooljaar 2021-2022 in Nederland studeren. Voor de daarop volgende lichtingen studenten biedt het ministerie, zoals gebruikelijk, alle marktpartijen die interesse hebben de kans om een offerte uit te brengen. De aanbesteding is gepubliceerd op Tenderned. Hierbij de link naar de gepubliceerde aanbesteding: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239685

Voor de studenten die met ingang van studiejaar 2022 -2023 in Nederland willen studeren zal de geboden begeleiding een pakket aan diensten omvatten waar de student naar keuze gebruik van zal kunnen maken. Het gaat onder andere om:  begeleiding voor vertrek vanuit het eigen eiland, regelen van de vlucht, centrale ontvangst, ondersteuning bij het afsluiten van verzekeringen, regionale ontvangst en regelen van formaliteiten, het regelen van huisvesting en ondersteuning gedurende het eerste studiejaar.

Het ministerie bekijkt momenteel hoe de voorbereiding van deze studenten vanaf nu tot maart 2022, het moment waarop de geselecteerde marktpartij start , precies gestalte zal krijgen. De tijdige voorbereiding en de begeleiding zijn belangrijke factoren in het vergroten van het studiesucces van studenten uit Caribisch Nederland.