DUO opent tijdelijke servicekantoren in Caribisch Gebied

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent in het najaar tijdelijke servicekantoren op Aruba, Curaçao en Bonaire om in gesprek te gaan met aankomende studenten en oud-studenten. Daarnaast organiseert DUO ook voorlichtingsbijeenkomsten en biedt hulp op maat. Inwoners van de Bovenwindse Eilanden krijgen de mogelijkheid om via chat en videobellen met een DUO-medewerker in gesprek te gaan.

DUO - Bezoek de Antillen

Servicekantoren

DUO opent van 1 tot en met 26 november een  tijdelijk servicekantoor op Aruba en Curaçao. Aankomende studenten en terugbetalers kunnen daar zonder afspraak terecht met al hun vragen over studiefinanciering en de terugbetaling van hun studieschuld. Op Bonaire is het tijdelijke servicekantoor geopend van 29 november tot en met 10 december. Inwoners van de Bovenwindse Eilanden krijgen de gelegenheid om via chat en videobellen met een medewerker van DUO in gesprek te gaan.

Voorlichting

Tijdens het bezoek aan het Caribisch gebied organiseert DUO ook voorlichtingsbijeenkomsten voor aankomende studenten en voor oud-studenten die moeten beginnen met terugbetalen. Degenen die niet bij een van de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn, kunnen zich inschrijven voor een webinar met dezelfde inhoud. 

Hulp op maat

DUO wil graag helpen voorkomen dat oud-studenten in financiële problemen komen. Daarom krijgen oud-studenten met een betalingsachterstand bij DUO een laatste kans om een overdracht aan een incassobureau te voorkomen. Een deel van hen heeft een aanbod voor een betalingsregeling ontvangen. Anderen krijgen een uitnodiging van DUO om met een medewerker in gesprek te gaan om te komen tot een maatwerkoplossing.

Meer informatie

Meer informatie over de locaties en de openingstijden van de tijdelijke servicekantoren en de tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten is te vinden op duo.nl/bezoekantillen.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en  het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.