DUO biedt helpende hand op Bonaire

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) brengt van 29 november tot 10 december een bezoek aan Bonaire. DUO opent dan een tijdelijk servicekantoor om in gesprek te gaan aankomende studenten en oud-studenten. Daarnaast organiseert DUO voorlichtingsbijeenkomsten voor aankomende studenten en biedt hulp op maat aan mensen met betalingsproblemen.

DUO - Bezoek de Antillen

Voorlichting

De voorlichtingsbijeenkomsten richten zich op studenten (en hun ouders) die in Nederland willen gaan studeren en meer willen weten over studiefinanciering. De bijeenkomsten vinden op 29 november en 1 december plaats om 19.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is nog mogelijk via duo.nl/bezoekantillen.

Tijdelijk servicekantoor

Gedurende het bezoek aan Bonaire wordt een tijdelijke servicekantoor geopend in het pand van de Belastingdienst aan de Kaya L.D. Gerharts 12. Hier kunnen mensen langs gaan met al hun vragen over Nederlandse studiefinanciering en het terugbetalen van hun studieschuld. Voor een bezoek aan een servicekantoor is het niet nodig om een afspraak te maken. Terugbetalers moeten wel een legitimatiebewijs meenemen en indien mogelijk ook een overzicht van hun inkomsten. Ook vinden op de servicekantoren op uitnodiging gesprekken plaats met mensen met betalingsachterstanden om te komen tot een betalingsregeling op maat.

Terugbetalen naar draagkracht

Het bezoek van DUO Bonaire is een vervolg op een succesvol bezoek aan Aruba en Curaçao in de maand november. Monique Hoogerwerf is coördinator Caribisch gebied bij DUO en ziet dat veel mensen met betalingsproblemen de afgelopen weken zijn geholpen. Hoogerwerf: ‘Wat veel mensen niet weten, is dat DUO bij de berekening van het maandbedrag rekening kan houden met iemands inkomen. Je betaalt dan terug naar ‘draagkracht’.’ Een oud-student moet de verlaging van het maandbedrag wel zelf aanvragen. Hoogerwerf: ‘Veel mensen betalen na het doorgeven van hun inkomen een lager maandbedrag of hoeven soms zelfs helemaal niets te betalen. Bij veel oud-studenten zien we grote opluchting dat er een oplossing is gekomen voor hun betalingsachterstand. Dus ook terugbetalers op Bonaire zou ik willen zeggen: Kom met ons in contact. We kunnen je helpen!’

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en  het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.