Opstarttoelage en begeleiding voor studenten die in Nederland gaan studeren

Jongeren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die vanaf aankomend schooljaar gaan studeren in Europees Nederland, kunnen rekenen op een Opstarttoelage en gratis begeleiding in het eerste studiejaar.

OCW Opstarttoelage

De Opstarttoelage bestaat uit een eenmalige prestatiebeurs van $2,761.72 en lening van maximaal $5,523.44 en is bedoeld om bijvoorbeeld de overtocht, overbrugging, kamerinrichting, winterkleding en een fiets mee te betalen.

Studenten kunnen in het eerste jaar gratis begeleiding krijgen via RCN-Studiefinanciering. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het regelen van een groepsvlucht naar Nederland en de opvang op Schiphol. Daarnaast krijgen studenten uit Caribisch Nederland het hele eerste jaar begeleiding van een mentor. Een mentor helpt, naast het bieden van een luisterend oor, onder andere bij de inschrijving bij de gemeente, het aanvragen van een Burgerservicenummer en het openen van een bankrekening. Ook houdt de mentor een oogje in het zeil. Naast de begeleidingsservice kunnen studenten ook gebruik maken van de huisvestingsservice. Dit houdt in dat de begeleider zich maximaal inspant om geschikte woonruimte voor de student te vinden in Nederland, waar woningen momenteel erg schaars zijn.

Aanmelden vóór 1 april

De Opstarttoelage geldt voor studenten, die voor het eerst een voltijd opleiding gaan volgen op mbo-niveau 3 of 4, hbo of aan de universiteit in het Europese deel van Nederland. Een student komt in aanmerking voor een Opstarttoelage als hij/zij ook in aanmerking komt voor DUO studiefinanciering. De aanvraag voor de Opstarttoelage moet worden gedaan voordat de student met de opleiding begint. De aanvraag voor begeleiding dient vóór 1 april  binnen te zijn. De student kan hiervoor het formulier gebruiken op de website van RCN-Studiefinanciering: www.rijksdienstcn.com/opstarttoelage.