DUO continueert extra online voorlichting voor het Caribisch gebied

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft eind vorig jaar een online voorlichtingscampagne ingezet voor (oud) studenten in het Caribisch gebied. De campagne werd ingezet omdat een fysiek bezoek aan de eilanden vanwege corona niet mogelijk was. De online contactmogelijkheden zijn zo succesvol dat ze de komende maanden worden gecontinueerd.  De voorlichting bestaat uit een tweede webinar voor aankomende studenten en acties om betalingsproblemen te voorkomen bij terugbetalers.

DUO online voorlichting

Webinar voor aankomende studenten

Op 15 april organiseert DUO het webinar ‘Studiefinanciering aanvragen vanuit het Caribisch gebied: de praktische zaken’. Dit is een vervolg op het webinar ‘Studiefinanciering aanvragen: hoe werkt het?’, dat in november is gehouden. In dit webinar krijgen aankomende studenten inzicht in alle praktische zaken die zij de komende maanden moeten regelen voor hun studiefinanciering in Nederland. Aanmelden voor het webinar is mogelijk via duo.nl/webinar.

Hulp bij betalingsachterstanden

DUO blijft terugbetalers met een betalingsachterstand actief benaderen. DUO informeert startende terugbetalers hoe ze door het aanvragen van draagkracht of door lokaal terugbetalen verdere problemen kunnen voorkomen.

Terugbetalers die meerdere schulden hebben of voor wie bovengenoemde mogelijkheden geen oplossing zijn, krijgen het verzoek om contact op te nemen. Samen met een medewerker van DUO kunnen zij dan kijken naar een oplossing op maat.

Persoonlijk contact via chat en videobellen

In de afgelopen maanden heeft DUO zijn dienstverlening voor het Caribisch gebied uitgebreid met de mogelijkheid om te chatten en te videobellen. Deze manier van persoonlijk contact met een medewerker van DUO werd zeer goed ontvangen. Daarom wordt dit gecontinueerd. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen studenten en oud-studenten chatten op duo.nl/antillen. Videobellen is op afspraak mogelijk op woensdag en vrijdag.


DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en  het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.