Bestuursafspraak ter bescherming van het Papiaments op Bonaire

Vandaag is de bestuursafspraak voor het Papiaments op Bonaire ondertekend door Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gedeputeerde Nina den Heyer van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Minister Ollongren deed dit mede namens de ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Raymond Knops van BZK.

Minister Kajsa Ollongren

Papiamentu is de oorspronkelijke taal op Bonaire. Omdat er steeds meer talen gesproken worden op Bonaire is de bescherming van Papiamentu van groot belang. De gesprekken die hierover tussen het Rijk, het OLB, Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu zijn gevoerd, hebben tot deze bestuursafspraak geleid.

Alle betrokkenen willen zo Papiamentu op Bonaire beschermen en bevorderen. Voor de mensen van nu en voor latere generaties. Om dit te bereiken zijn er ambities uitgesproken om onder andere het niveau van Papiamentu in kaart te brengen en te waarborgen dat de taal niet alleen gesproken wordt, maar dat de mensen die van school afkomen het ook kunnen lezen en schrijven. In de bestuursafspraak is ook afgesproken dat de partijen de oprichting van een gezamenlijke organisatie onderzoeken. Deze organisatie moet zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van Papiamentu als ook de cultuur die is verbonden aan de Papiamentse taal. Hiervoor wordt ook contact gezocht met de landen Aruba en Curaçao, waar ook Papiamentu wordt gesproken.  

Minister Ollongren: “Taal is belangrijk voor ons allemaal. Het maakt ons mede tot wie we zijn. Mede dankzij onze taal horen we ook bij een bepaald land of een bepaalde groep. Het Papiaments staat onder druk van de andere talen op Bonaire. Daarom is deze afspraak belangrijk. Het vormt een belangrijke aanvulling op bestaande wetgeving.”

Gedeputeerde Den Heyer: “De Papiamentse taal is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Bonaire, omdat de rijke geschiedenis, cultuur en identiteit van Bonaire hierin is gearchiveerd en verder wordt ontwikkeld.

Op Bonaire worden er meerdere talen gesproken, maar Papiamentu blijft de taal die alle bevolkingsgroepen met elkaar verbindt. Het is een memorabel moment in de geschiedenis van Bonaire.”

Om ervoor te zorgen dat alle ambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en de voortgang te bewaken vindt er regelmatig overleg plaats tussen partijen. De bestuursafspraak staat niet op zichzelf. Bij het OLB en de belangenorganisaties, Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu leeft namelijk de wens om Papiamentu ook te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. De minister wil dit ook gezamenlijk onderzoeken.