Symposium ‘Nederlands als vreemde taal’

Op 24 november organiseert Taalunie het online symposium ‘Nederlands als vreemde taal’, in samenwerking met onderwijspartners op Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs Nederlands op deze eilanden, dus voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen. Doel van dit evenement is om partijen met elkaar te laten nadenken en discussiëren over de positie van de talen, in het bijzonder het Nederlands, in het onderwijs op deze meertalige eilanden.

Symposium ‘Nederlands als vreemde taal’

Op de eilanden in het Caribisch gebied spreekt en verstaat bijna iedereen meerdere talen, waaronder ook het Nederlands. Echter voor de meesten is het niet de moedertaal, maar een vreemde taal. Op elke school is Nederlands een verplicht vak en op veel scholen, met name op de Benedenwindse eilanden, is het zelfs de taal van instructie. De aanpak van het Nederlands is soms nog de traditionele (moedertaal-) aanpak. Dat sluit vaak niet aan bij wat de leerlingen nodig hebben. Daarom stappen steeds meer scholen over op de aanpak voor Nederlands als vreemde taal (NVT), een vergelijkbare benadering als voor de andere talen die op school geleerd worden. 

Programma symposium

Het evenement start om 15:00 uur met de workshop ‘NVT in mijn klas’. Deze workshop is bestemd voor leerkrachten, onderwijsmanagers en curriculumontwikkelaars. Van 16:00 tot 18:00 uur volgt de (tweetalige) publieke sessie. Hiervoor is iedereen welkom die bij het onderwijs in en van het Nederlands betrokken is, van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals tot leerlingen, ouders en andere betrokkenen. De focus van het symposium is Nederlands als vreemde taal in een meertalige omgeving. Keynote speaker is dhr. Jim Cummins, professor aan het Ontario Institute for Studies in Education. Hij zal sprekenover het thema ‘Mother tongue based multilingual education’. Naast de aandacht voor NVT is er eveneens een kennismaking met het concept van de ‘Language Friendly School’ - scholen die de meertaligheid en de culturele achtergrond van hun leerlingen erkennen en omarmen. Tot slot zal er ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen aan een panel van deskundigen in het taalonderwijs van de eilanden.

NVT netwerk en Kernnetwerk

Het Kernnetwerk NVT is onderdeel van het Netwerk NVT. Dit netwerk wordt gevormd door onderwijsstakeholders van de betrokken zes eilanden en heeft als doel om kennis en best practices over NVT met elkaar te delen. Het Kernnetwerk NVT is het meer beleidsmatige onderdeel van dit netwerk, dat zich inzet voor een grotere bekendheid en een bredere toepassing van de NVT didactiek in het Caribisch gebied. De activiteiten maken deel uit van het project netwerk NVT Carib dat financieel ondersteund wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Voor meer informatie en aanmelding

Meer informatie vindt u op de Facebook-pagina NVTCarib. Hier kunt u zich tevens aanmelden. Voor dit evenement wordt gebruik gemaakt van het video conferentieplatform Zoom. Mailen kan ook, naar: nvtcarib@gmail.com.