Dit schooljaar, 2019/2020, zal er geen eindtoets plaatsvinden voor de leerlingen in groep 8 van de basisschool.

Zoals bekend heeft de Nederlandse overheid in overleg met de onderwijspartners het besluit genomen om de eindtoets voor groep 8 van de basisschool voor het schooljaar 2019/2020 af te gelasten. Dit omdat de hele wereld in de greep is van het coronavirus en moeten er drastische maatregelen genomen worden om de verspreiding van het virus af te remmen.

eindexamens

Momenteel zijn leerkrachten, schoolhoofden en overige werknemers in het onderwijs op Bonaire heel druk bezig met de noodopvang.
Leerlingen die nu in groep acht zitten zullen augustus aanstaande doorstromen naar het voortgezet onderwijs volgens het advies van hun leerkracht en dit is gebaseerd op de achterliggende periode. De leerkracht van deze leerlingen heeft een uitgebreid beeld van hoe de leerling zich heeft ontwikkeld en is goed op de hoogte van de interesse en het potentieel van de leerling.

Mocht om wat voor reden dan ook een ouder het niet eens zijn met het advies van de basisschool dan kan deze vrijelijk contact opnemen met de betreffende leerkracht voor meer informatie en uitleg.

In het voortgezet onderwijs zal de ontwikkeling van elke leerling afkomstig van de basisschool van dichtbij gevolgd worden om te kijken of de leerling werkelijk op het soort onderwijs zit dat bij zijn/haar capaciteiten past.