Vmbo eindexamen Spaans blijft geldig voor Sint Eustatius

Het landelijke vmbo eindexamen Spaans dat op 22 mei is afgenomen, blijft voor Sint Eustatius geldig. Dat heeft de Inspectie van het Onderwijs na overleg met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), het ministerie van OCW (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), CITO en CvTE (College voor Toetsen en Examens) besloten.

examen Spaans

Het landelijke vsbo eindexamen Spaans was op één van de middelbare scholen op Sint Maarten op 21 mei, een dag te vroeg, afgenomen. Op de overige scholen voor voortgezet onderwijs op Sint Maarten en in Caribisch Nederland hebben de vsbo en vmbo (equivalent van vsbo, red.) examenkandidaten wel op 22 mei het betreffende examen afgelegd.

De Inspectie van het Onderwijs van Sint Maarten heeft vervolgens het vsbo eindexamen Spaans ongeldig verklaard. Dit betekent dat alle vsbo examenkandidaten Spaans op Sint Maarten het betreffende examen opnieuw moeten afleggen tijdens het tweede tijdvak, in juni.

Onderzoek

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met DUO onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat leerlingen op Sint Eustatius  voorkennis hebben gehad van de inhoud van dit examen. De analyses door DUO toonden aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de leerlingen aldaar op enigerlei wijze voorkennis hebben gehad. Er waren in de beantwoording van de opgaven door de examenkandidaten geen opvallende patronen die in die richting wijzen. 

De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft daarom besloten het vmbo examen Spaans op de Gwendoline van Puttenschool op Sint Eustatius niet ongeldig te verklaren. 
De middelbare scholen in Caribisch Nederland en de examenbureaus van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn over dit besluit geïnformeerd door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).