Informatie voor ouders

Iedereen in Caribisch Nederland mag een school oprichten met onderwijs naar eigen geloofs- en/of levensovertuiging. Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. U kunt uw belangstelling voor een nieuw op te richten school kenbaar maken door een ouderverklaring af te geven.

Wat is een ouderverklaring?

Door een ingevulde ouderverklaring in te leveren, geeft u aan dat u uw kind zou willen inschrijven op de nieuwe school als deze zou starten. De verklaring betekent niet dat u dit ook verplicht bent. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden.

Voorwaarden ouderverklaring

Om een geldige ouderverklaring te kunnen inleveren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent de ouder/verzorger/voogd van het kind en tevens beslissingsbevoegd;
 • U kunt per kind één ouderverklaring afgeven;
 •  Voor het basisonderwijs geldt dat het kind  2 tot maximaal 4 jaar oud dient te zijn op 1 november van het kalenderjaar waarin u de verklaring afgeeft. Voor het voortgezet onderwijs dient het kind 10 tot maximaal 12 jaar oud te zijn. 
 • Het kind moet op het eiland van de nieuw op te richten school wonen;
 • U hebt in de afgelopen 2 jaar geen ander goedgekeurd initiatief gesteund. 

Procedure voor invullen en insturen ouderverklaring

Deze procedure treedt in Caribisch Nederland in werking met ingang van 1 juli 2021;
Vanaf 2021 kunt u in de periode van 1 juli tot uiterlijk 15 oktober een initiatief steunen met uw ouderverklaring. Daarmee kan de initiatiefnemer aantonen dat er genoeg belangstelling is voor de beoogde nieuwe school.

 • Ga naar de Initiatievenpagina;
 • Zoek het initiatief dat u wilt steunen op in de lijst met initiatieven;
 • Controleer de status van het initiatief, om er zeker van te zijn dat het initiatief niet al is ingediend of is ingetrokken. Want dan is het niet meer mogelijk een ouderverklaring af te geven of in te trekken;  
 • Download het formulier ‘Indienen Ouderverklaring Caribisch Nederland’ onderaan op deze pagina en vul dit in. U kunt dit formulier ook ophalen bij het kantoor op uw eiland;
 • Tussen 1 juli 2021 en 15 oktober 2021 kunt u uw ingevulde Ouderverklaring persoonlijk afgeven bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland. Op Bonaire en Sint Eustatius kunt u het afgeven bij de afdeling OCW en op Saba bij het secretariaat van RCN in The Bottom. De adresgegevens  vindt u op de contactpagina van OCW in Caribisch Nederland. Uw formulier wordt dan via een beveiligde verbinding naar DUO gestuurd;
 • U moet uw eigen identiteitsbewijs en het ID-nummer van het kind meenemen. Uw kind moet op het eiland van de nieuwe school wonen.

Procedure voor intrekken ouderverklaring

 • Tot 15 oktober kunt u uw ouderverklaring desgewenst weer intrekken. Ook hiervoor kunt u terecht bij het kantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland op uw eiland, zoals hierboven beschreven. U kunt uw ouderverklaring niet door iemand anders laten intrekken, u dient dit persoonlijk te doen;
 • Het formulier 'Intrekken ouderverklaring' kunt u downloaden onderaan deze pagina. 

Hoe verder?

De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) beslist of een initiatief voor een nieuwe school kan doorgaan, waarna dit  wordt weergegeven op de initiatievenpagina.