Veelgestelde vragen gecombineerde achternaam

Wat is het maximaal aantal namen dat doorgegeven kan worden?

Er zit een maximum van twee naamdelen aan deze regeling. Als personen met een gecombineerde achternaam zelf kinderen krijgen dan kunnen zij in totaal voor deze kinderen ook maximaal twee naamdelen kiezen. Er zullen dan naamdelen vervallen om tot de gecombineerde achternaam te komen.

Ik heb een samengesteld gezin en wil voor alle kinderen dezelfde gecombineerde achternaam kiezen. Kan dat?

Nee, dit kan niet. De wet staat toe dat kinderen van dezelfde ouders dezelfde achternaam krijgen. Voor kinderen van verschillende ouders kiest u dus verschillende combinaties van achternamen. Er geldt wel een uitzondering als het gaat om voogdij. U kunt dit navragen bij een openbaar lichaam.

Ik wil mijn kind maar 1 achternaam geven, kan dit?

U hoeft geen gecombineerde achternaam te kiezen. 1 achternaam is ook mogelijk. Dit is dan de achternaam van de ene ouder of van de andere ouder. Soms gaat dat automatisch, soms moet u hiervoor naar de gemeente. Vraag na bij het openbaar lichaam wat hiervoor de regels zijn. Lees op Rijksoverheid.nl of op de site van uw woongemeente wat hiervoor de regels zijn.

Is het mogelijk om de gecombineerde achternaam van mijn kind op een later tijdstip te wijzigen?

Dit is in Caribisch Nederland nog niet mogelijk. Er wordt wel gewerkt om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Geldt de regeling ook met terugwerkende kracht voor geadopteerde kinderen die na 1 januari 2016 zijn geboren en voor 1 januari 2024 zijn geadopteerd?

Ja. U kunt dit regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het kan zijn dat hier kosten aan verbonden zijn.

Hoe zit het met kinderen die al voor 1 januari 2024 zijn geboren maar waarvoor de ouders alsnog de gecombineerde achternaam willen aanvragen?

Deze regeling geldt alleen voor kinderen geboren na 1 januari 2024 of voor kinderen geboren na 1 januari 2016. Kinderen die ouder zijn kunnen helaas geen gebruik maken van deze regeling. Let op: van de regeling voor de kinderen geboren vóór 2024 kan alleen gebruik gemaakt worden als het oudste kind van de ouders op of na 1 januari 2016 is geboren. De keuze geldt voor alle kinderen samen.

Heeft de keuze voor een gecombineerde achternaam invloed op andere juridische zaken, zoals gezag, nationaliteit of paspoortaanvragen voor het kind?

Het kiezen voor een gecombineerde achternaam betekent niet dat iemand ook automatisch het gezag krijgt over een kind. Als het kind al een paspoort, identiteitskaart of Sedula heeft, dan is dit document niet langer geldig. Om te reizen moet u een nieuw identiteitsdocument aanvragen, met de (nieuwe) gecombineerde achternaam. De kosten hiervan zijn voor uzelf.

Wordt de keuze voor een gecombineerde achternaam automatisch doorgevoerd bij de geboorte van het kind, of moeten ouders dit actief aanvragen?

De keuze voor een gecombineerde achternaam moet door de ouders samen bij de afdeling Burgerzaken van het openbaar lichaam worden gedaan. Als ouders geen keuze maken, dan krijgt bij een getrouwd stel het kind automatisch de achternaam van de vader of de duomoeder. Als de ouders niet gehuwd zijn, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Heeft u al kinderen dan hoeft u niet opnieuw een keuze maken. De volgende kinderen die u samen heeft, krijgen dezelfde naam als het eerste kind van u samen.

Ook ouders van kinderen geboren op of na 1 januari 2016 die een gecombineerde achternaam voor hun kind(eren) willen doen dit samen bij de afdeling Burgerzaken van het openbaar lichaam.

Heeft de keuze voor een achternaam invloed op wie het gezag heeft?

Nee, de keuze voor een achternaam heeft niets met het hebben of krijgen van gezag te maken.

Een van de ouders heeft een gecombineerde achternaam, zoals een Spaanse of Portugese achternaam. Geldt dit als één naam of kan ik hier een deel van doorgeven?

De hoofdregel is dat Nederlanders één achternaam hebben. Dat kan een dubbele naam zijn. Nederlanders die kunnen bewijzen dat hun achternaam een combinatie is van de namen van hun ouders kunnen bij het openbaar lichaam vragen om een deel daarvan door te geven aan hun kinderen.