Opleiding aspiranten Douane/CN in volle gang

De aspiranten van de Douane/CN zijn druk in de weer met hun opleiding om volwaardig douaneambtenaar te worden. De 10 aspiranten volgen de Taakgerichte C-opleiding die uit drie hoofdonderdelen bestaat: de module Buitengewoon agent van politie (BAVPOL), de module Basis vaktechniek Douane C-functionaris en de module Taakgericht leren en werken.

Opleiding aspiranten Douane

De opleiding is in oktober 2023 van start gegaan en heeft een duur van 9 maanden, waarbij rekening gehouden is met de schoolvakanties en vrije dagen.

Tijdens de opleiding krijgen de aspiranten verschillende vakken zoals:

  • Buitengewoon agent van politie (BAVPOL): strafrecht en strafvordering, houding en zelfcontrole, processen-verbaal en optreden;
  • Integrale beroepstraining (IBT): technieken voor geweldbeheersing;
  • Aanhouding en zelfverdediging (AZV): wapenstok, handboeien en pepperspray;
  • Wapenleer en schietvaardigheden;
  • Douane- en Accijnswet BES (DABES): tarief, douanewaarde, vrijstellingen, ambtelijke bevoegdheden, reizigersbagage en accijns;
  • Bijzondere wetten op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM): (vuur)wapenwet, geneesmiddelenwet, wetgeving liquide middelen, CITES/Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES, Opiumwet 1960 BES, Veterinaire- en Warenwet;
  • Overige vakken zoals Nederlands en Asycuda World (dit is het systeem dat de douane gebruikt voor het registreren van alle middelen die zij gebruiken).

Als de drie modules met goed resultaat zijn afgerond, dan worden de aspiranten benoemd tot douaniers. Ze krijgen dan een getuigschrift ‘Vak examen voor benoembaarheid tot C-functionaris Douane’ uitgereikt. De afgestudeerde douaniers worden dan ingezet voor Caribisch Nederland, enkelen met standplaats op Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Opleiding aspiranten Douane