Opening van de nieuwe Vreemdelingenafdeling in de JICN

De officiële opening van de nieuwe afdeling voor vreemdelingenbewaring in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) heeft vandaag plaats gevonden. Deze gebeurtenis markeert een mijlpaal in de zorg en detentieomstandigheden voor vreemdelingen op Bonaire.

Opening van de nieuwe Vreemdelingenafdeling in de JICN

Tijdens de openingsceremonie benadrukten de sprekers het belang van menswaardigheid, veiligheid en re-integratie binnen het detentiesysteem. "De JICN is een volwaardige inrichting die draait op de principes van relationele veiligheid en procedurele rechtvaardigheid," aldus Toon Molleman, Plv. Divisiedirecteur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. "We willen meer bereiken dan vergelding alleen."

De nieuwe afdeling is speciaal ontworpen om te voldoen aan de moderne eisen van detentie. Het biedt voldoende leefruimte, goede sanitaire voorzieningen, ventilatie en toegang tot buitenlucht. Er is ook adequate medische zorg en psychologische begeleiding beschikbaar. Dit alles draagt bij aan een veilige en menswaardige detentieomgeving.

De inspanningen van vele betrokkenen, zowel lokaal als vanuit Europees Nederland, hebben deze vooruitgang mogelijk gemaakt. "Dit is een echte mijlpaal," zei de staatsecretaris van de heer Eric van de Burg. "Mijn complimenten aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze nieuwe faciliteit."

De opening van deze afdeling onderstreept de voortdurende inzet om vreemdelingen op Bonaire op een humane en rechtvaardige manier te behandelen.