Succesvolle Infomarkt Detentie en Re-integratie met Grote Deelname van Ketenpartners

De infomarkt over detentie en re-integratie, gehouden op 18 april 2024, was een groot succes met een indrukwekkende opkomst van ketenpartners en belanghebbenden. Het evenement, georganiseerd door Justitiële Inrichting Caribische Nederland (JICN), bracht een breed scala aan professionals samen die betrokken zijn bij detentie en re-integratie, met als doel kennisuitwisseling, netwerken en het bevorderen van een succesvolle terugkeer naar de samenleving voor personen die uit detentie komen.

Infomarkt

De infomarkt bood een unieke gelegenheid voor ketenpartners om te leren van elkaars expertise, ervaringen te delen en samen te werken aan het verbeteren van detentie- en re-integratieprocessen. Met informatieve sessies, en netwerkmogelijkheden kregen deelnemers een dieper inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden op dit gebied.

Een van de hoogtepunten van de infomarkt was de grote diversiteit aan ketenpartners die aanwezig waren, waaronder vertegenwoordigers van reclasseringsorganisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Hun betrokkenheid en actieve deelname droegen bij aan een vruchtbare uitwisseling van ideeën en best practices.

Tijdens de infomarkt werden belangrijke onderwerpen besproken, variërend van detentieprocedures en re-integratieprogramma's tot nazorg en ondersteuning na detentie.

"We zijn verheugd over de enorme opkomst en betrokkenheid van ketenpartners bij deze infomarkt," aldus Charlotte Fairbairn, plaatsvervangend Directeur bij JICN. "Het toont aan dat er een sterke gemeenschappelijke wil is om samen te werken aan het verbeteren van detentie- en re-integratieprocessen, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een succesvolle terugkeer naar de samenleving voor personen die uit detentie komen."

Ook benadrukt JICN het belang van de samenleving bij het bieden van kansen aan ex-gedetineerden. Het succesvol re-integreren van deze individuen vereist niet alleen inzet vanuit het detentie- en re-integratiesysteem, maar ook begrip, ondersteuning en mogelijkheden vanuit de bredere gemeenschap.

De infomarkt over detentie en re-integratie was een inspirerend en waardevol evenement dat heeft bijgedragen aan het vergroten van het bewustzijn en de samenwerking op dit belangrijke gebied. JICN kijkt terug op een succesvolle dag en bedankt alle deelnemers en ketenpartners voor hun bijdrage aan het succes van de infomarkt.