Strenger toezicht op illegaal verblijf Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De Koninklijke Marechaussee zal, met ingang van 15 juli 2023, bij uitreiscontroles strenger toe gaan zien op illegaal verblijf op Bonaire, Saba en St Eustatius.

KMAR

De vreemdelingenketen Caribisch Nederland, bestaande uit de Koninklijke Marechaussee, Immigratie & Naturalisatie Dienst Caribisch Nederland (IND CN), Sociale Zaken & Werkgelegenheid Caribisch Nederland (SZW CN) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) constateren al geruime tijd dat er een toename is van illegaal verblijf in Caribisch Nederland.

De Koninklijke Marechaussee (KMar), die in Caribisch Nederland (volgens de Veiligheidswet BES middels de Wet Toelating en Uitzetting BES) is belast met de grensbewakingstaak, zal vanaf 15 juli 2023 strenger gaan toezien op de juiste wettelijke termijnen van verblijf van zowel  vreemdelingen als ook Nederlanders. Bij het overschrijden van de verblijfstermijn werd al een geldboete opgelegd.

Vanaf 15 juli 2023 kan door de KMar bij het overschrijden van de vrije termijn, naast deze geldboete, ook een voorstel “ongewenst verklaring” worden ingediend bij de IND CN. De vreemdeling c.q. Nederlander kan voor onbepaalde tijd ongewenst worden verklaard voor Caribisch Nederland.  De KMar zal de vreemdeling c.q. Nederlander dan bij inreis de toegang weigeren.

Meer informatie over het onderwerp: “verblijf” vindt U op de internetsite van de Rijksdienst Caribisch Nederland: www.rijksdienstcn.com.