Jaarlijkse bewaardersweek gevierd op Aruba

Eenmaal per jaar staan de JICN medewerkers van Bonaire en de omliggende (ei)landen stil bij het belangrijke, mooie maar ook moeilijke vak van gevangenismedewerker. Traditioneel start de bewaardersdag met een kerkdienst en eindigt met een feest vol plezier, zang en dans.

Bewaardersdag

De medewerkers dragen deze dag een ceremonieel uniform, zodat zij trots het uniform en de werkplek kunnen uitdragen. Het is een dag waarop er tijd is om met elkaar stil te staan waar zij als medewerker voor staan en welke bijdrage zij leveren aan een veiliger maatschappij.

De landen Curaçao , Sint Maarten, Aruba en Suriname organiseren samen met Bonaire ieder jaar in het begin van oktober een week vol sport, spel en gezellig samenzijn. Dit jaar was Aruba aan de beurt. Tevens wordt er in die week gesproken over samenwerking tussen de landen. Dit jaar is de twinning opgestart tussen de inrichtingen, met als centraal kenniscentrum Bonaire, dat is aangewezen vanuit het Justitieel Vierlanden Overleg waarin de ministers van SXM, Aruba, Curaçao en Nederland zijn vertegenwoordigd. De directeuren van de inrichtingen spreken ook de hoop uit dat Suriname kan aansluiten bij de samenwerking.

De Bewaardersweek en bewaardersdag zorgen voor kennisuitwisseling, maar vooral voor verbroedering en ontspanning, want dat is binnen dit werk zo af en toe wel op zijn plaats. Alle landen kijken al  weer uit naar de volgende keer. Volgend jaar is Suriname aan de beurt voor de bewaardersweek.