Aanhouding op verdenking van drugssmokkel Bonaire International Airport

Dit is een persbericht van de Koninklijke Marechaussee

De Douane Caribisch Nederland heeft op 6 mei 2022 een vrouw aangehouden op Bonaire International Airport (BIA) op verdenking van de smokkel van verdovende middelen.

Drugssmokkel

De verdachte was afkomstig vanaf Curaçao en is overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) voor verder onderzoek. Na onderzoek van de rechercheafdeling van de KMar, werd bevestigd dat de verdachte vermoedelijke cocaïne bij zich droeg. Het dossier wordt na afronden van het onderzoek overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

De Koninklijke Marechaussee en de Douane CN werken samen in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, in opdracht van het Openbaar Ministerie BES. Op Bonaire International Airport wordt nauw samengewerkt om de veiligheid van Bonaire en de luchthaven te vergroten. Deze aanhouding levert daar een bijdrage aan.