Dag van de Privacy in het kader van datalek

Kralendijk, 28 januari 2022 – De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (de Commissie) besteedt op de internationale Dag van de Privacy aandacht aan het fenomeen datalek. Bij een datalek gaat het om een onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens, door bijvoorbeeld een per ongeluk verloren USB-stick, een verkeerde e-mail of een criminele hack van een server met persoonsgegevens.

Dag van de Privay

Datalek als thema voor de Dag van de Privacy

Op 28 januari staat de privacy centraal, deze keer besteedt de Commissie op de Internationale Dag van de Privacy aandacht aan de bewustwording van het gevaar van een datalek, waarbij persoonlijke informatie onrechtmatig in handen van anderen komt.  Een organisatie is verplicht voorzorgsmaatregelen te nemen om verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als deze data dan toch in verkeerde handen komt, moet de organisatie dat melden aan de belanghebbende burgers of bedrijven.

Bekende manieren om persoonlijke informatie in handen te krijgen en daarna te misbruiken zijn phishing, waarbij een persoon een (nep) e-mail krijgt die vraagt om gevoelige persoonsgegevens opnieuw in te vullen. Of het verspreiden van malware in de vorm van een computerprogramma dat ontworpen is om ongemerkt gegevens door te geven aan iemand die daar misbruik van maakt. Organisaties zijn verplicht om de schade veroorzaakt door een datalek zoveel mogelijk te beperken.

Meld uw datalek

“Om een beeld te krijgen van wat er aan datalekken voorkomt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vragen wij een datalek altijd te melden aan het secretariaat van de Commissie. Dan kan het secretariaat ook tips geven hoe dit in de toekomst te voorkomen of dat bijvoorbeeld ook de politie ingeschakeld moet worden als de datalek het gevolg is van een aanval met een misdadig karakter”, aldus Roëlla Pourier, secretaris van de Commissie. De Commissie komt binnenkort, in samenwerking met het Cybercrime-unit van de Korps Politie Caribisch Nederland en de Kamer van Koophandel Bonaire, met een flyer waarin een stappenplan staat om een datalek zo veel mogelijk te voorkomen.

Bewustwording over het voorkomen van een datalek

De Commissie zal ook in de communicatie naar de burgers en organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba aandacht besteden aan de bewustwording van de gevaren van een datalek. Dat zijn niet alleen financiële gevaren, maar ook identiteitsfraude of psychologische gevolgen als er gezondheidsgegevens onrechtmatig bekend worden. Belangrijk is dat organisaties maar ook burgers zich bewust worden van de gevaren van een datalek en dat ze weten hoe ze die zoveel mogelijk kunnen voorkomen en mitigeren.

De Commissie, bestaande uit Glenn Thodé (voorzitter), Esther Pourier-Thodé (plv. voorzitter) en Jacques van Eck (lid) is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de verwerking (o.a. opslag en gebruik) en bescherming (organisatorisch of technisch) van persoonsgegevens. Om de bescherming van persoonsgegevens voor een breed publiek toegankelijk te maken plaatst de Commissie informatie op hun website www.cbpbes.com. Voor vragen over de manier waarop persoonsgegevens behandeld moeten worden of om een datalek te melden kunt u contact opnemen met het secretariaat:  info@cbpbes.com, telefoon +599 7159114.