Gevangenissen in de regio delen kennis en ervaring via uitwisselingsprogramma

Gevangenismedewerkers uit het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) op Curaçao, het Korrektie Instituut Aruba (KIA) op Aruba en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) op Bonaire nemen vanaf maandag 29 augustus deel aan een gezamenlijk uitwisselingprogramma. De gevangenis op Sint Maarten, Point Blanche, wordt in een later stadium ook onderdeel van de uitwisseling. Het doel hierbij is om kennis en ervaring uit te wisselen tussen de verschillende inrichtingen, onder andere op het gebied van re-integratie en de bejegening van gedetineerden. De JICN is hierbij gekozen als kenniscentrum waar de uitwisseling plaats zal vinden. 

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

Tijdens de uitwisseling de worden bewakers (BEWA’s) en penitentiair inrichtingswerkers (PIW’ers) van Curaçao, Aruba en later Sint Maarten, een op een gekoppeld aan een medewerker van de JICN. Door middel van dit ‘twin-systeem’ krijgen zij gedurende een programma van drie weken inzicht in de verschillende afdelingen, de protocollen en de werkwijzen binnen de JICN en hebben zij de mogelijkheid om eigen werkwijzen en inzichten te delen met de collega’s op Bonaire.

De justitiële inrichting op Bonaire is als kenniscentrum gekozen omdat het werkt aan diverse interessante projecten die ook van toepassing kunnen zijn voor gevangenissen in de regio. Zo biedt het project ‘Ban pa Kambio’ gedetineerden structuur en de kans om zichzelf te ontwikkelen. De mogelijkheid om deel te nemen aan opleidingen, leer- werktrajecten en arbeid vergroot voor gedetineerden de kans op een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie. Verder is er binnen de JICN veel aandacht voor Detentie en Re-integratie (D&R), met het doel om gedetineerde zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer naar de samenleving.

Het uitwisselingsprogramma zal naar verwachting tot en met december worden voortgezet, om zoveel mogelijk medewerkers de mogelijkheid te bieden om direct samen te werken met een collega uit één van de andere Caribische justitiële inrichtingen. De directeuren van alle inrichtingen zijn maandag 29 en dinsdag 30 augustus op Bonaire bij elkaar voor het directeurenoverleg en zijn aanwezig bij de aftrap van dit gezamenlijke project.