Twee verstekelingen aangetroffen aan boord van tanker

De Koninklijke Marechaussee (KMar) te Bonaire heeft, in samenwerking met het departement Haven- en Loodswezen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB),  in de middag van donderdag 31 maart twee verstekelingen van een zeeschip gehaald. De twee waren in Puerto Plata, Dominicaanse Republiek, illegaal aan boord geklommen en bevonden zich gedurende de vierdaagse reis op het roer en in de rudder trunk van de tanker.

KMar

Na een melding van Haven- en Loodswezen zijn de medewerkers van de KMar door een werkboot naar het vrachtschip gebracht op open zee. Daar zijn de twee mannen overgestapt op de werkboot waarna zij in veiligheid zijn gebracht. De twee verkeerden in redelijk goede gezondheid. Eenmaal aan land gekomen hebben beiden verstekelingen asiel aangevraagd, waarna zij in vreemdelingenbewaring zijn gesteld in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND-CN) neemt de asielaanvragen verder in behandeling. Asielzoekers kunnen asiel aanvragen door de (persoonlijke) situatie in hun eigen land, bijvoorbeeld door oorlog of een onmenselijke behandeling. De IND-CN neemt een beslissing over de aanvragen nadat onderzoek naar de situatie van de twee asielzoekers is afgerond. Deze procedure mag wettelijk 6 maanden duren, maar naar inschatting wordt er in dit geval binnen enkele weken een besluit genomen.