Justitiële Inrichting Caribisch Nederland krijgt familiekamer voor bezoek

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) maakt het per 1 oktober 2021 mogelijk voor gedetineerden om familiebezoek te laten plaatsvinden in de zogeheten familiekamer. Deze ruimte biedt gedetineerden en hun gezinnen de mogelijkheid om elkaar in een huiselijke omgeving te ontmoeten, indien de gedetineerde aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

De familiekamer is een speciaal ingerichte ruimte binnen de JICN waar gedetineerden hun bezoek in een huiselijke omgeving kunnen ontvangen, zonder dat er een schot tussen hen in geplaatst is. De faciliteit is bedoeld om gedetineerden beter in de gelegenheid te stellen om de band met hun familie en met name hun kinderen te onderhouden. Het onderhouden van banden met familie en naasten is een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces, waarbij gedetineerden worden voorbereid op de terugkeer in de maatschappij.

Het familiekamerbezoek is dan ook geen recht maar een gunst die alleen aan de gedetineerde kan worden verleend als hij of zij aan een aantal strikte voorwaarden voldoet. Zo kan de gedetineerde pas na de eerste zes maanden in detentie een aanvraag indienen tot gebruik van de familiekamer en alleen wanneer hij of zij gewenst gedrag vertoont binnen de inrichting.

Een gedetineerde mag op de vastgestelde bezoekuren tot maximaal drie familieleden gelijktijdig ontvangen in de familiekamer. Onder indirect toezicht van een medewerker van de JICN kan een gedetineerde een uur met de familie doorbrengen. Bezoekers worden voorafgaand aan het bezoek geïnformeerd over de regels die gelden tijdens het bezoek in de familiekamer.

De introductie van de familiekamer is een nieuwe stap in het Detentie en Re-integratie (D&R) -beleid van de JICN. Door wenselijk gedrag van de gedetineerde te stimuleren en te belonen en ongewenst gedrag te bestraffen, worden gedetineerden gemotiveerd om zo goed als mogelijk toe te werken naar hun re-integratie en de kans op recidive te verkleinen.