Actie preventief fouilleren en verkeerscontroles in samenwerking tussen Koninklijke Marechaussee en KPCN

De Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben op vrijdag 18 juni meerdere gezamenlijke controles uitgevoerd. In de middag is een actie preventief fouilleren gehouden op Flamingo International Airport, terwijl er bij de ingang de luchthaven gelijktijdig een verkeerscontrole gehouden werd. Later op de avond zijn er verkeerscontroles gehouden op de Kaya Korona en de Kaya C.E.B. Hellmund.

Gezamenlijke actie KMar en KPCN

De marechaussee is voornemens regelmatiger acties te organiseren waarbij preventief wordt gefouilleerd, bij gelegenheid in samenwerking met diverse ketenpartners. Op basis van de Wapenwet BES hebben de KMar en het KPCN de bevoegdheid om op de luchthaven personen zonder verdenking aan hun kleding te onderzoeken en hun bagage te controleren op de aanwezigheid van wapens. Deze controle heeft als doel de veiligheid op en rond het terrein van de luchthaven te vergroten. Passagiers en andere aanwezige personen zijn tijdens de actie willekeurig geselecteerd en onderworpen aan een fouillering.

Bij de verkeerscontrole die plaatsvond bij de toegangsweg naar de luchthaven, controleerden beide partijen gezamenlijk onder andere of personen in het bezit waren van rij- en kentekenbewijs. In de avond werden onder leiding van het KPCN nog twee verkeerscontroles opgezet. Tijdens de acties is een kapmes aangetroffen en zijn kleine hoeveelheden marihuana in beslag genomen. Daarnaast zijn in totaal 37 verkeersovertreders bekeurd en is een illegale vreemdeling staande gehouden, die is overgedragen aan de afdeling vreemdelingentoezicht van KPCN.