Workshop 'Respect geven, respect krijgen' gehouden op Sint Eustatius

Op woensdag 13 juni heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid in samenwerking met het Openbaar Lichaam Sint Eustatius een eendaagse workshop gehouden, "Give Respect, Get Respect".

De deelnemers aan de bijeenkomst op Statia.

Centraal stonden huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. De workshop bracht professionals bijeen van de Openbaar Lichamen, de diensten van RCN en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag. Regeringscommissaris Marcolino Franco opende de workshop officieel.

De belangrijkste doelstellingen waren het bespreken van de stand van zaken van het werk, de taak en de verantwoordelijkheid van de verschillende openbare diensten die betrokken zijn bij het aanpakken van huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. Ook het versterken van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen openbare diensten stond op de agenda. Dat moet gebeuren door deze initiatieven te verbinden; te bespreken welke instrumenten, structuren en programma's nodig zijn om het probleem beter aan te pakken en door elementen op te stellen van een concreet geïntegreerd actieplan.

Ingewikkeld

"Sinds 2017 heeft Sint Eustatius een eigen actieplan huiselijk geweld”, zei Marcolino Franco. “We willen dit als een dynamisch plan behandelen omdat in kleine gemeenschappen huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen ingewikkelde onderwerpen zijn om over te praten. Dit levert vaak specifieke uitdagingen op voor professionals die op dit gebied werken. Op Sint Eustatius hebben we de fase bereikt waarin we strategische partnerschappen moeten vormen en de banden tussen de verschillende belanghebbenden lokaal en met het Koninkrijk moeten versterken. Vandaag was de eerste stap in de goede richting. We kunnen het ons niet veroorloven om niks te doen.”

Deelnemers bespraken alle niveaus van huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen zoals  tekenen van misbruik en inzet van diensten voor follow-up; registratie en uitwisseling van informatie tussen diensten; het verlenen van ondersteuning en hulp aan de slachtoffers; wetshandhaving, vervolging van de dader en reclassering; training van professionals; preventie en bewustmaking, monitoring en evaluatie.

Tevreden

"Ik ben tevreden met de mate van betrokkenheid van belanghebbenden op de eilanden en in de ministeries in Den Haag”, zei Gert Bogers, liaison van het ministerie van Justitie en Veiligheid. “Gecombineerd is er veel ervaring en expertise dat Sint Eustatius kan helpen om de doelstellingen te bereiken in de omgang met huiselijk geweld en het seksueel misbruik van kinderen. De voorgestelde actiepunten en afspraken zullen verder worden uitgewerkt, in overeenstemming met de doelstelling van deze workshop."