Wat als mijn aanvraag onvolledig is?

Werkwijze bij onvolledige aanvragen:

  1. U wordt bij het indienen van een aanvraag aan het loket geïnformeerd over de ontbrekende documenten of gegevens.
  2. U krijgt van de IND CN de gelegenheid om binnen twee tot vier weken de ontbrekende documenten in te dienen.
  3. Als er van te voren vast staat dat de aanvrager niet aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden kan voldoen, wordt er géén herstelverzuim geboden en wordt de aanvraag afgewezen.
  4. Een aanvraag kan uitsluitend met een geldig paspoort worden ingediend. Als u geen geldig paspoort kunt overleggen, krijgt u vier weken de tijd om het paspoort alsnog te tonen voordat er op de aanvraag wordt beslist.