Waarom moet ik steeds al deze documenten inleveren?

Alle gevraagde documenten zijn nodig om uw aanvraag te toetsen aan de wettelijke eisen en voorwaarden. Bij iedere verlenging of nieuwe aanvraag vindt de beoordeling en toetsing volledig plaats op basis van de meest actuele documenten.