Ik ben Nederlander. Waarom heb ik al deze documenten nodig?

Nederlanders, dus niet de eilandskinderen, vallen onder de bepalingen van de Wet Toelating en Uitzetting BES. De aanvragen van Nederlanders moeten beoordeeld of getoetst worden aan de geldende wettelijke regeling.