Coulanceregeling bij overschrijden vrije termijn vervalt per 1 juli

Door de reisbeperkingen die op 14 maart 2020 ingevoerd werden in verband met de COVID-19 crisis, zijn er mensen die destijds noodgedwongen de vrije termijn overschreden hebben. De Koninklijke Marechaussee (KMar), de IND-unit CN (IND-CN) en het Openbaar Ministerie BES (OM BES) hebben daarom eerder gezamenlijk een coulanceregeling toegepast voor de groep mensen die buiten eigen schuld te lang binnen Caribisch Nederland verbleven zijn. Nu de reisbeperkingen al langere tijd opgeheven zijn wordt de coulanceregeling per 1 juli 2021 volledig afgeschaft.

Luchtvaartpassagiers

De vrije termijn geldt voor mensen die geen ingezetenen van Caribisch Nederland zijn. Zij kunnen voor een bepaalde tijd binnen Caribisch Nederland verblijven zonder verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege. De duur van deze periode hangt af van de nationaliteit van de persoon en in welk land de persoon woont. Als iemand over de vrije termijn overschrijdt, kan deze persoon bij de uitreiscontrole een boete krijgen. 

Niet-ingezetenen van Caribisch Nederland die op 14 maart 2020 nog binnen hun vrije termijn in Caribisch Nederland waren maar door de ingevoerde reisbeperkingen niet uit konden reizen, kregen onder de coulanceregeling bij vertrek geen boete als de vrije termijn tijdens de duur van de reisbeperkingen was overschreden. Voor onder andere Nederlanders en burgers van de Verenigde Staten is het al langere tijd mogelijk om terug te keren naar het land van herkomst. Nu het ook voor overige nationaliteiten weer mogelijk is om terug te keren, wordt de coulanceregeling volledig afgeschaft.

Het afschaffen van de coulanceregeling betekent voor alle niet-ingezetenen dat het per 1 juli 2021 niet meer door de vingers wordt gezien als niet-ingezetenen te lang op Bonaire, Saba of Sint Eustatius zijn verbleven. Er wordt dan door de verschillende diensten in de vreemdelingenketen weer gewerkt conform de algemeen geldende wet- en regelgeving. Het boetebedrag voor het overschrijden van de vrije termijn loopt op naarmate de duur van de overschrijding langer is.