Post

De minister van Economische Zaken is beleidsverantwoordelijk voor een goede postdienst. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt ACM ziet toe op de naleving van de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de postdienst in Caribisch Nederland. De Wet Post BES vormt de kaders.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Minister van Economische Zaken, conform de beschikking van 17 oktober 2013, voor een periode van 10 jaar de concessie voor postdiensten in Caribisch Nederland verleend aan Flamingo Communications N.V.

Postbezorging

Hoe moet ik post voor Caribisch Nederland adresseren?

U schrijft op:

Naam
Adres (straatnaam + nr / postbus + nr)
evt. plaatsnaam (en/of wijk)
EILANDSNAAM (te weten Bonaire, Saba of Sint Eustatius)
DUTCH CARIBBEAN

NB In Caribisch Nederland bestaan geen postcodes.
Voor het ontvangen van te bezorgen briefpost aan een huis- of kantooradres moet u over een brievenbus beschikken. Ook moet de brievenbus aan de regels voldoen.