Over Economische zaken & klimaat

In Caribisch Nederland wil het ministerie bijdragen aan een maatschappij met betrouwbare nutsvoorzieningen en een veerkrachtig bedrijfsleven, dat werk en inkomen creëert. Een maatschappij ook waar duurzaamheid, klimaat en natuurschoon bovenaan de agenda staan.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba betekent dit bijvoorbeeld dat er een goed vestigingsklimaat is en ondernemers en bedrijven een transparante vergunningsprocedure volgen om zich te vestigen en te registreren.

De Kamer van Koophandel op Bonaire is op diverse punten sterk gemoderniseerd, terwijl voor Saba/Sint Eustatius een nieuwe Kamer van Koophandel is opgericht. Ondernemers kunnen terecht voor advisering, begeleiding en coaching middels een starterstraject dat het Ministerie van EZK in samenwerking met de Kamers van Koophandel mogelijk maakt.

Het financieel ondernemersinstrumentarium is opengesteld voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland, waardoor banken in Caribisch Nederland onder andere ondernemerskredieten (ook met een micro-omvang) bij de Staat kunnen verzekeren in geval van zekerhedentekort.

Het ministerie werkt samen met de besturen en de bureaus voor toerisme om Caribisch Nederland te helpen bij de marketing en promotie van het toeristisch potentieel. In de sectoren post, telecom, ijkwezen en energie wil EZK de diensten voor de consument actief verbeteren.

Ook stimuleert het ministerie energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Voor dit laatste zijn samen met de elektriciteitsbedrijven van de eilanden vergevorderde plannen opgesteld.