Over Economische Zaken & Klimaat

In Caribisch Nederland wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bijdragen aan duurzame economische groei met betrouwbare nutsvoorzieningen. 

Daarom helpt het ministerie de telecom-, internet- en energievoorziening van de eilanden te verbeteren, ondernemen duurzamer te maken, en zorgt het ervoor dat duurzaamheid steeds meer loont, zoals bijvoorbeeld duurzaam toerisme. Toerisme is immers de belangrijkste inkomstenbron op de eilanden. Daarbij werken we samen met grote en kleine toekomstbouwers en houden we zoveel mogelijk rekening met ieders belangen. Hoe lastig dat soms ook is, want balans vind je alleen als je toch keuzes maakt. Soms harde. De volgende vraag staat steeds centraal: Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Zo werkt het ministerie toe naar een duurzaam én ondernemend Nederland.