IJkwezen (metrologie): Controle van meetinstrumenten

Of het nu kilowattuurmeters, watermeters, benzinepompen of weegschalen zijn: zuivere meetinstrumenten zijn belangrijk voor consumenten en bedrijven. Het is daarom verplicht om in de handel geijkte meetinstrumenten en wettelijk vastgestelde meeteenheden te gebruiken.

Nederland regelt het beleid en de wetgeving. IJken en herijken en het houden van toezicht is de verantwoordelijkheid van Caribisch Nederland.

Een autobezitter die 50 liter benzine tankt, moet erop kunnen vertrouwen dat hij die hoeveelheid ook echt krijgt. En iemand die in een supermarkt fruit afweegt, moet ervan uit kunnen gaan dat het aangegeven gewicht precies klopt. 

Het is daarom in de handel verplicht om geijkte meetinstrumenten te gebruiken en het meetresultaat in wettelijke meeteenheden uit te drukken. Dit laatste betekent dat je bijvoorbeeld geen “ons” vleeswaren aan mag bieden, maar 100 gram. Immers, het kilogram is de wettelijke meeteenheid.

Deze regels zijn vastgelegd in onder meer de IJkwet BES 2014, de IJkregeling BES en het Meeteenhedenbesluit 2006. De belangrijkste doelen van de IJkwet BES 2014 zijn:

  • Consumenten beschermen;
  • Het vertrouwen in meetinstrumenten vergroten;
  • Voorwaarden stellen voor eerlijke handel;
  • Zorgen voor rechtszekerheid.

De IJkwet BES bevat voorschriften voor meetinstrumenten die in de handel worden gebruikt. Denk aan de eisen waaraan het instrument moet voldoen of de omstandigheden waaronder het mag worden gebruikt. Deze meetinstrumenten worden gecontroleerd en getoetst aan de wettelijke eisen. Door deze zogenaamde ijk en herijk zorgt de overheid ervoor dat er geen ondeugdelijke apparatuur in de handel komt en dat te gebruiken instrumenten correct meten.

Ook controleert de overheid of de voorschriften correct worden nageleefd. Handhaving van de regels bevordert de bescherming van de consument en behoedt de handel tegen fraude en oneerlijke concurrentie. Hiertoe werkt de lokale overheid samen met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. U vindt het IJkwezen op Bonaire bij de Afdeling handhaving Ruimte & Ontwikkeling van het Openbaar Lichaam Bonaire en op Statia en Saba bij de economische afdelingen.

Gaat u een nieuwe weegschaal of een ander meetinstrument kopen? Neem dan contact op met het IJkwezen. Het IJkwezen helpt u bij het maken van uw keuze. 

Let op! U mag uw nieuwe weegschaal of ander nieuw meetinstrument niet in gebruik nemen voordat het IJkwezen het meetinstrument geijkt heeft. Bel daarom het IJkwezen om een afspraak te maken. Dan komt iemand van het IJkwezen bij u langs om het meetinstrument te ijken. Daarna mag u het meetinstrument gebruiken.

Heeft u uw weegschaal laten repareren? Bel dan ook eerst het IJkwezen. Het IJkwezen moet uw weegschaal weer opnieuw ijken. Dat geldt ook voor andere meetinstrumenten.

IJkwezen - Afdeling handhaving Ruimte & Ontwikkeling - OLB  
Adres Kaya Korona # 89 (zelfde gebouw als de Openbaar Bibliotheek)
Contactpersoon de heer Frensel Janga
Tel (+599) 717 4800 tst 4818
Email frensel.janga@bonairegov.com