CBS: Start Nationale Rekeningen enquête Caribisch Nederland 2019

De komende maanden wordt er op de eilanden van Caribisch Nederland het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten en de kosten van de productie voor het verslagjaar 2019. Het onderzoek heeft tot doel de economische ontwikkeling op de drie eilanden in kaart te brengen.

Enquête Caribisch Nederland

Een onderdeel van dit onderzoek is de Nationale Rekeningen enquête. Hiervoor worden organisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba door het CBS benaderd om een enquête in te vullen.

Een groot gedeelte van de waarneming zal op basis van beschikbare bronnen worden gedaan, dit om de organisaties zo veel mogelijk te ontlasten. De organisaties die het CBS niet middels deze weg kan waarnemen zullen via een brief worden benaderd. De resultaten van het onderzoek worden in het laatste kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Enkele resultaten uit het onderzoek Nationale Rekeningen 2018 op Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

  • Het bruto binnenlands product (bbp) op Bonaire is in volume met 3,9 procent toegenomen in 2018. Op Sint Eustatius was er een krimp van 11,8 procent en op Saba daalde het bbp met 2,5 procent.
  • De toegevoegde waarde van de horeca op Bonaire steeg met 19,3 procent. Daarmee is het samen met de financiële instellingen de bedrijfstak die het sterkst groeide in 2018. Ook de toegevoegde waarde van de bouw nam toe met 13%.
  • De krimp van 11,8 procent op Sint Eustatius werd veroorzaakt door enkele grote bedrijven op het eiland. Deze bedrijven produceren vooral voor de export en zijn afhankelijk van regionale ontwikkelingen in de oliesector. Ze werden in 2018 ook getroffen door de gevolgen van orkanen Irma en Maria die in september 2017 langs de bovenwindse eilanden trokken.
  • De krimp op Saba werd veroorzaakt door de gevolgen van orkanen Irma en Maria. Er kwamen minder toeristen naar Saba waardoor de toegevoegde waarde van de horeca daalde.

Om dit voor de eilanden zeer belangrijke onderzoek voorspoedig te laten verlopen, vraagt het CBS de medewerking van de geselecteerde organisaties. Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

Het CBS bedankt alle bedrijven van tevoren voor hun medewerking en kan indien nodig helpen bij het invullen van deze enquête.

Voor vragen, informatie of hulp bij het invullen van de enquête kan er contact worden opgenomen met het CBS kantoor op Bonaire.

CBS Caribisch Nederland
Bulevar Gobernador N. Debrot 67, unit 9
Kralendijk Bonaire
Telefoonnummer: +599 717 8676
Email: caribischnederland@cbs.nl