Zijn de EU-richtlijnen (R&TTE EN EMC) van toepassing in Caribisch Nederland?

Voor Caribisch Nederland is door het kabinet besloten dat zij ten aanzien van de EU-regelgeving dezelfde status behouden als nu. De Nederlandse Antillen hebben binnen het EG-verdrag de zogenaamde status van Landelijke Gebieden Overzee (LGO). Dat betekent dat het EU-recht in beginsel niet van toepassing is voor Caribisch Nederland, net als de overige, andere landen dan Nederland in het Koninkrijk, tenzij dat expliciet wel van toepassing wordt verklaard. De R&TTE-richtlijn is niet van kracht op de Nederlandse Antillen en na 10 oktober nog steeds niet in Caribisch Nederland.
De huidige invoerbeperkingen blijven gelden zolang er nog sprake is van een LGO-status (dus EU-regels zijn niet van toepassing tenzij..) van Caribisch Nederland. In de Nederlandse Telecommunicatiewet is het 'in de handel brengen' niet van toepassing op Caribisch Nederland. Caribisch Nederland valt immers niet onder de EER, maar is in deze context een zogenaamd derde land.