Begeleiding bij medische uitzending

Begeleiding bij medische uitzending

Protocol Begeleiding bij medische uitzending

Opening

Begeleiding bij een medische uitzending?

Ken uw verantwoordelijkheid!

1

Wanneer mag er een begeleider mee?

Als de verzekerde niet alleen kan reizen. Door ernstige ziekte, bijvoorbeeld. Of door een beperking, lichamelijk of geestelijk.

Begeleiding is geen recht. De arts adviseert en ZJCN kijkt of dit volgens de regels kan.

Is de verzekerde jonger dan 18 jaar? Of is de uitzending voor een bevalling?

Dan mag er altijd een begeleider mee.

Er kan ook een lokale verpleegkundige worden aangesteld. Als iemand geen begeleider kan vinden, bijvoorbeeld. Of als er maar korte tijd begeleiding nodig is.

Hoe zit het met de begeleiding van minderjarigen?

Er mag altijd 1 ouder of verzorger mee als een minderjarige op medische uitzending gaat.

In uitzonderlijke gevallen mogen er 2 ouders of verzorgenden mee.

2

Wie kan begeleider zijn?

Een begeleider moet minimaal 18 jaar zijn. Kunnen lezen en schrijven. En lichamelijk en geestelijk gezond zijn.

Dus: de begeleider moet in staat zijn om de gevraagde taken goed uit te voeren.

Wie langer dan 28 weken zwanger is, kan geen begeleider zijn.

Wie zelf op medische uitzending is, kan niet ook iemand anders begeleiden. 

3

Welke taken en verantwoordelijkheden heeft de begeleider?

De begeleider ondersteunt de verzekerde op alle mogelijke manieren. Een paar voorbeelden: helpen bij wassen, aankleden en vervoer. Zorgen voor boodschappen, maaltijden en de was. Meegaan naar het ziekenhuis.

De begeleider helpt ook met medische documenten, formulieren en eventueel vertalingen. En: de begeleider is contactpersoon. Voor ZJCN, voor tussenpersonen en voor het ziekenhuis.

4

Wat gebeurt er bij onverantwoord of strafbaar gedrag?

Dit wordt niet getolereerd. Bij een melding stelt ZJCN een onderzoek in. Blijkt dat een begeleider zich inderdaad onverantwoord of strafbaar gedraagt?

Dan stoppen wij de vergoedingen.

Een begeleider moet dan onmiddellijk terugkeren. ZJCN accepteert hem of haar niet meer als begeleider. Schade en onnodige kosten verhalen we op de veroorzaker. 

5

Hoe is de vergoeding geregeld?

De verzekerde en de begeleider hebben allebei recht op een daggeldvergoeding. ZJCN betaalt aan de verzekerde. De verzekerde betaalt aan de begeleider. De vergoeding is een tegemoetkoming. Dat betekent: het hoeft niet altijd kostendekkend te zijn.

De verzekerde en de begeleider verblijven samen op 1 hotelkamer.

Wie een eigen kamer wil, moet die zelf betalen.

Ontstaan er conflicten? Hiervoor is ZJCN niet verantwoordelijk. U moet dit samen oplossen.

6

Hoe is de reis geregeld?

De verzekerde en de begeleider reizen samen als dat medisch noodzakelijk is.

Verder is samen reizen niet verplicht.

De begeleider kan al op de uitzendlocatie zijn, of daar later pas naar toe reizen.

7

Hoeveel bagage mag er mee?

De hoeveelheid bagage is beperkt. Het maximale gewicht is 15 kilo per persoon voor Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Aruba. Buiten Caribisch Nederland is het maximum 20 kilo per persoon. Teveel bagage kan geweigerd worden of extra kosten betekenen voor de verzekerde of begeleider.

8

Hoe lang blijft mijn begeleider?

Duurt een medische uitzending langer dan 4 weken? Na 4 weken mag de begeleider wisselen. Blijft de begeleider korter? Dan vergoedt ZJCN de kosten voor vervanging niet.

Is de begeleider daadwerkelijk 4 weken beschikbaar als dat nodig is? Overleg dit goed!

9

Wat gebeurt er bij ziekte of voortijdig vertrek?

Wordt de begeleider vóór vertrek of tijdens een medische uitzending zelf ziek? Dan mag hij of zij worden vervangen. LET OP: daar is wel een medische verklaring voor nodig!

Het kan ook gebeuren dat de begeleider ineens weg moet. Bijvoorbeeld wegens ernstige privéomstandigheden. Dit is mogelijk in overleg met ZJCN. De kosten worden dan vergoed.

10

Wat gebeurt er bij langdurige zorg?

Tijdens de uitzending kan het recht op begeleiding vervallen.

Een verzekerde kan worden opgenomen in een instelling voor langdurige zorg.

Is die opname voor langer dan 3 weken? Dan vervalt de aanspraak op begeleiding. De begeleider keert dan terug naar huis.

Wie op de uitzendlocatie wil blijven, moet dat zelf betalen.

Na ontslag uit de instelling mag de begeleider de verzekerde weer ondersteunen.

Hij of zij haalt de verzekerde op van de uitzendlocatie en reist mee naar de woonplaats.

LET OP: dit mag alleen op medische indicatie. ZJCN vergoedt dan de reiskosten.

11

Voor meer informatie: kijk in het boekje Protocol begeleiding bij medische uitzending.

12

geen voiceover; fadeout muziek