Toegankelijkheidsonderzoek RijksdienstCN.com november 2020

Het toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland op het moment van het onderzoek voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1, niveau AA). U kunt de rapporten downloaden.

Doel van richtlijn voor toegankelijkheid websites

Als de richtlijn voor toegankelijkheid van websites goed wordt nageleefd, zijn websites goed te gebruiken voor mensen met een beperking, zoals (kleuren)blinden of slechtzienden.