Tegemoetkoming EZK

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kunt u als ondernemer in Caribisch Nederland een tweede tegemoetkoming krijgen voor uw vaste lasten als u wordt geraakt door de coronacrisis. Het gaat om een nieuwe regeling waarbij de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $55.000. De hoogte van de tegemoetkoming wordt berekend op basis van uw omzet in de maanden maart tot en met juni 2019 in vergelijking met uw omzet in de maanden maart tot en met juni 2020.

Door te klikken op deze link , komt u op de pagina terecht met:
- alle voorwaarden om in aanmerking te komen;
- de rekenmodule voor een indicatie van het bedrag waarop u aanspraak zou kunnen maken;
- het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming.  

Indien u volgens de rekenmodule aanspraak maakt op US $ 6.000 of meer, dan moet u ook een verklaring toevoegen, welke terug te vinden is op pagina 3 van het aanvraagformulier. Deze moet worden ingevuld door iemand anders dan de aanvrager van de tegemoetkoming. Dit kan bijvoorbeeld uw boekhouder of accountant zijn. De persoon die tekent is medeverantwoordelijk voor de opgegeven cijfers.