Kredietregelingen voor bedrijven

Klein Krediet Corona (KKC)

De regeling Klein Krediet Corona (KKC) is opengesteld voor Caribisch Nederland en is bedoeld voor kleine ondernemers die geraakt zijn door de economische gevolgen van de Coronacrisis. De overheid staat hierbij voor een belangrijk deel (95%) garant voor een overbruggingskrediet van €10.000 tot maximaal €50.000. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, en de rente is maximaal 4%. Het krediet is er om het geleden of te verwachten verlies door het coronavirus te financieren. 

Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling, melden zich daarvoor bij een kredietverstrekker. Dit is bijvoorbeeld een bank of Qredits. Op haar beurt, dient de kredietverstrekker de aanvraag in bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in den Haag, die de regeling uitvoert. 

Kredietinstellingen moeten geaccrediteerd zijn voor de BMKB/BMKB-C regeling om de aanvraag in te kunnen dienen. Indien dat niet het geval is, kunnen financiers zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Deze regeling is bedoeld voor grotere ondernemingen. De verruiming betekent dat de leningen minimaal €1,5 miljoen en maximaal €150 miljoen mogen bedragen en voor 50% worden gegarandeerd door de Nederlandse Staat. Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie of in Caribisch Nederland. De aanvraag moet worden gedaan door de financier. De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. Informatie en contact: GO

Overbruggingskrediet BMKB

De tijdelijke faciliteit voor kredietverstrekkers onder de Borgstelling MKB-regeling wordt opengesteld in Caribisch Nederland. De BMKB staat  – anders dan in Europees Nederland – ook open voor agrarische ondernemers, inclusief de visserijsector en aquacultuur. Middels deze regeling staat het ministerie van EZK borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging (donderdag 12 maart 2020) nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. De aanvraag moet worden gedaan door de financier. De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag. Informatie en contact: BMKB.

Qredits

Kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleine ondernemers. Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal €6 miljoen om de lagere rente te kunnen bieden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. Informatie en contact: Qredits Bonaire en Qredits Sint Maarten, Sint Eustatius & Saba.