Noodregeling SZW

De gevolgen van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor veel bedrijven ingrijpend. Om te voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan is er een tijdelijke noodregeling voor werkgevers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Zelfstandig ondernemers of mensen die werknemer waren, maar vanwege het coronavirus geen werkgever meer hebben, kunnen ook aanspraak maken op deze noodregeling. De regeling was in eerste instantie voor een periode van drie maanden, tot en met 12 juni 2020. De regeling wordt met vier maanden verlengd tot en met uiterlijk 12 oktober 2020.

Als u als werkgever gebruik wilt maken van de verlenging, dan moet u zo snel mogelijk een verklaring indienen bij de RCN-unit SZW.

Als u als zelfstandig ondernemer of gewezen werknemer gebruik wilt maken van de verlenging, dan hoeft u nu niets te doen. U bent wel verplicht om via het wijzigingsformulier aan de RCN-unit SZW door te geven indien u weer inkomen heeft.

Klik hieronder op de situatie die op u van toepassing is.

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

Ik ben zelfstandig ondernemer

Ik heb geen werkgever meer