Noodregeling SZW

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben veel invloed op de economie en samenleving van Caribisch Nederland. Sinds 13 maart 2020 is er een tijdelijke noodregeling voor werkgevers, zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in hun loonkosten of inkomen.

De noodregeling zou aflopen op 12 juli 2021, maar wordt met drie maanden verlengd tot en met 12 oktober 2021. In overleg met lokale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is invulling gegeven aan deze verlenging. Voor werkgevers en werknemers verandert de regeling op een paar punten om de heropstart van de economie te bevorderen. Voor zelfstandig ondernemers en gewezen werknemers blijft de regeling gelijk.

Klik hieronder op de situatie die op u van toepassing is en lees of en hoe u in aanmerking kunt komen.

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

Ik ben zelfstandig ondernemer

Ik heb geen werkgever meer