Stelselmatig terughalen ingezetenen uit Nederland van start

Ingezetenen van Bonaire worden vanaf dinsdag 12 mei 2020 stelselmatig teruggehaald uit Nederland. Meer dan 80 personen die zich in Nederland hebben aangemeld, komen in aanmerking voor repatriëring. Deze mensen worden in gecontroleerde tranches teruggehaald, middels een directe overstap op Curaçao.

plane 2

Half april werd de eerste repatriëringsvlucht uit Nederland georganiseerd om mensen met een vitaal beroep terug te halen en hen te laten ondersteunen in de bestrijding van de coronacrisis. Nu deze mensen allemaal uit quarantaine zijn, zet de taskforce repatriëring in op het consequent terughalen van Bonairiaanse ingezetenen die in Nederland zijn gestrand en de mensen die via Nederland terug willen.

Er is besloten om, zolang dit mogelijk is, wekelijks op een gecontroleerde manier een aantal mensen uit Nederland terug te laten keren. Hierdoor is er een continue stroom van repatrianten naar het eiland. Zij vliegen met een wekelijkse KLM-vlucht naar Curaçao. Daar zullen zij met toestemming van de autoriteiten van Curaçao en de Gezaghebber van Bonaire, ‘wing-to-wing’ overstappen op een chartervlucht naar Bonaire. Dit betekent dat mensen Curaçao niet betreden, maar direct op het platform de overstap maken.

Door gecontroleerd stelselmatig mensen uit Nederland te laten terugkeren, worden de lokale medische zorg en de opvangcapaciteit niet overbelast. Het biedt een uitzicht op repatriëring voor alle Bonairiaanse ingezetenen die in Nederland gestrand zijn. Tegelijkertijd blijft het hierdoor mogelijk om adequaat ingezetenen vanuit elders terug te laten komen, op ad-hoc basis.

De volgorde waarin ingezetenen vanuit Nederland worden gerepatrieerd, verloopt op basis van vastgestelde objectieve criteria. Eén van deze criteria is dat mensen reeds in het bezit zijn van een retourticket naar Bonaire en de datum tot waarop dat ticket geldig zou zijn geweest. De taskforce repatriëring streeft er met de huidige planning naar om op deze manier de meeste ingezetenen eind juni weer thuis op Bonaire te hebben. De voortgang van dit proces hangt echter volledig samen met hoe de situatie zich wereldwijd ontwikkelt.