Speech gezaghebber E. Rijna 05-05-2020

Geachte medeburgers,

De cijfers tot op heden omtrent de COVID-19 situatie wijzen uit dat er 257  getest zijn en er is niet één positief geval bijgekomen.

Zoals reeds aangekondigd is vandaag en donderdag de COVID drive thru weer open. Zo willen we verdergaan om meer mensen te testen om er zeker van te zijn dat het virus momenteel niet meer actief is op ons eiland.

Gezaghebber Edison Rijna

Link naar persconferentie

Vanaf morgen zal er een versoepeling zijn van enkele van de eerder genomen maatregelen van de noodverordening in verband met COVID-19. De gemeenschap heeft bijzonder positief gereageerd op de aanpassing die wij afgelopen vrijdag hebben aangekondigd. Het feit dat wij vanaf morgen weer meer kunnen doen, zoals naar de gym gaan en naar school gaan, betekent niet dat we teruggaan naar de situatie vóór corona. Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om onszelf en ons gezin te blijven houden aan de regels van sociale afstand en hygiëne. We moeten accepteren dat ons leven is veranderd en dat deze veranderingen nog een tijd kunnen duren.

Vandaag zal ik mijn betoog kort houden om zo meer ruimte te geven aan de gedeputeerde Nina den Heyer van Sociale Zaken en Elvis Tjin Asjoe, gedeputeerde van Financiën om informatie te geven over zeer belangrijke thema’s voor elke burger van ons eiland. Zij zullen, de inspanningen die het Bestuurscollege heeft geleverd en nog steeds levert om het sociaaleconomische effect van de coronacrisis op het eiland tot een minimum terug te brengen, toelichten

Tot slot een oproep aan eenieder om in de nieuwe fase die wij morgen ingaan, ‘corona-smart’ te zijn. Dat wil zeggen dat wij ons houden aan de regels van sociale afstand, persoonlijke hygiëne en niet meer dan 50 personen tegelijk op een locatie. Zo gaan we samen verder in de strijd tegen corona.