Speech technisch voorzitter EBT Curvin George 01-05-2020

Per ingang van 6 mei zullen enkele maatregelen worden versoepeld. Ik zal u details geven over deze aanpassingen.

Curvin George
 • Hoewel is genoemd dat per ingang van 6 mei de noodmaatregelen zullen worden versoepeld gaan scholen, naschoolse opvang en crèches pas vanaf 11 mei open. Voor basisscholen en middelbare scholen geldt de sociale afstandsregel niet voor de kinderen, wel voor de volwassenen. Men moet zich houden aan de regel dat er niet meer dan 50 kinderen samen kunnen zijn en er zullen ook strenge hygiëneregels zijn. Er zal veel informatie aan de scholen worden gegeven zodat kinderen, leerkrachten en docenten weten hoe ze zichzelf en anderen het beste kunnen beschermen. De leerplichtambtenaar geeft deze instanties tot 24 mei de tijd om de voorbereidingen te treffen en de nodige maatregelen te nemen om zich aan deze regels te kunnen houden. De afspraak is dat scholen op creatieve wijze voldoen aan de gestelde regels.
 • Voor het volwassenenonderwijs wordt wel de regel van sociale afstand toegepast. Ook worden de regels van niet meer dan 50 mensen samen en strenge hygiëne toegepast.
 • Sportactiviteiten waarbij sociale afstand gehouden dient te worden met niet meer dan 50 personen bij elkaar is weer mogelijk per 6 mei. Voorbeelden hiervan zijn fitness, gym en training voor welke sport dan ook waar sociale afstand kan worden gehouden, bijvoorbeeld tennis en windsurfen. Er zijn uitzonderingen voor kinderen van 0 tot 17 jaar. Zij kunnen WEL alle sport bedrijven maar met strenge hygiënische regels en met minimum aanwezigheid van volwassenen. Volwassenen moeten wel sociale afstand houden. Activiteiten van competitiesporten met toeschouwers zijn tot nader order verboden.
 • Ook kunnen per ingang van 6 mei groepen naar zee en aan zee kamperen terwijl men zich aan de sociale afstand houdt en met niet meer dan 50 personen is.
 • Het is mogelijk om religieuze bijeenkomsten te houden per 6 mei met handhaving van de sociale afstand en met niet meer dan 50 mensen op een locatie.
 • Zwembaden voor zwemles kunnen open onder strenge hygiënische regels, onder handhaving van de sociale afstand en met niet meer dan 50 mensen per ingang van 6 mei.
 • Restaurants en ander horecagelegenheden kunnen open blijven als er rekening wordt gehouden met de sociale afstand en met maximaal 50 personen op de locatie.
 • Het casino kan open per 6 mei onder strikte hygiënische maatregelen, met sociale afstand en niet meer dan 50 personen.
 • Het organiseren van evenementen met meer dan 50 personen is nog steeds verboden tot nader order.
 • Houdt er rekening mee dat de huidige noodmaatregelen geldig blijven tot en met aanstaande dinsdag 5 mei om 11:59 ’s avonds. Als u zich er niet aan houdt kan dat consequenties hebben. Het departement van handhaving en toezicht in samenwerking met het KPCN en KMAR zullen blijven controleren en waar nodig actie ondernemen.
 • De maatregelen kunnen per 6 mei alleen versoepeld worden als eenieder van ons zich aan de geldende regels blijft houden.
 • Alle andere regels die in de noodverordening staan blijven tot nader order van kracht.