Statement Gezaghebber Edison Rijna persconferentie 25 maart 2020

De maatregelen die wij hebben genomen zijn voor ons allemaal wennen. Voor ons betekent dit een persmoment met social distance. Wij moeten nu vertrouwen op online techniek. Ik zal het als eerste het woord tot u richten, waarna waarnemend Gezaghebber Curvin George het over zal nemen.

cijfers NL

Ik wil beginnen met de mededeling dat wij nog steeds nul besmettingen kennen op Bonaire. Er zijn 7 tests afgenomen, alle 7 negatief.  Op dit moment zijn er 84 personen in quarantaine.  Vooropgesteld dat ik blij ben dat er nog steeds geen besmetting is, gaan wij er wel vanuit dat het Coronavirus op Bonaire komt. Wij moeten ons realiseren dat de situatie van de ene op de andere dag kan veranderen, al stellen wij alles in het werk om dat moment uit te stellen.

Ik ben blij dat de meerderheid de beperkende maatregelen naleeft en dat men over het algemeen rustig blijft. Wij krijgen veel signalen over fake news. Ik hoop dat de groep mensen die fake news de wereld in helpen zich realiseren dat zij zichzelf en anderen daarmee in gevaar brengen. Onnodige uren worden gestopt in het verifiëren van het fake news. Uren die ook constructief ingezet hadden kunnen worden om het Coronavirus op een effectieve manier een halt toe te roepen. Daarnaast krijgen wij signalen dat bepaalde groeperingen niet goed worden bereikt. Vanuit communicatie wordt hard gewerkt om, naast het viertalig communiceren, ook meer middelen te ontwikkelen voor laaggeletterden.

Daarnaast zien we de vraag naar meer communicatie omtrent cijfers. Ik wil iedereen op het hart drukken dat wij ons in een andere fase bevinden dan onze zustereilanden. Zij zien zich al geconfronteerd met het Coronavirus en zijn daarom genoodzaakt meer informatie te verstrekken aan de bevolking met name het aanscherpen van de genomen maatregels, om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Niettemin neemt dat niet weg dat wij ook veel moeten communiceren. Daarvoor doen wij onze uiterste best. Raadpleeg de officiële kanalen van de Rijksdienst Caribisch Nederland en het Openbaar Lichaam. Informatie wordt verspreid aan de hand van radiospots, infographics. Actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over het Coronavirus vindt u op de website van rijksdienstcn.com in vier talen. Ook kunt u bellen naar het callcenter met nummer 0800-1351.

Ik wil graag  inzoomen op een drietal berichtgevingen. Ten eerste de medische hulp die wij krijgen uit Colombia en Nederland. Ik wil graag expliciet benadrukken dat deze ter voorbereiding is op een “worst case” scenario. Niet omdat het nu nodig is, maar preventief. Weet ook dat wij u informeren als er sprake is van een positieve test. In belang van het eiland zal ik u direct hierover informeren.

De waarnemend Gezaghebber zal u straks uitleg gaan geven over het vergroten van de zorg capaciteit, dat maakt het misschien mogelijk een andere richting te kiezen omtrent de repatriëring van ingezetenen. We hebben ons in eerste instantie gericht op 7 april, al zal het EBT trachten dit te vervroegen. Er zijn immers nog geen besmettingen op Bonaire en er zijn immers ook nog vluchten, maar dit alleen na ingewonnen advies van het RIVM. Ik hoop dit zo snel mogelijk te ontvangen en te bespreken in het EBT. Het advies van de Publieke Gezondheid weegt daarbij zwaar. Want mensen die terugkeren op Bonaire moeten gecheckt worden en in quarantaine. En als ze toch ziek worden verpleegd.

Ten slotte wil ik u hierbij informeren over een uitbreiding op de reeds bestaande noodverordening. Vanaf morgen geldt er een algeheel verbod op samenkomst en evenementen in zowel publieke als besloten sfeer. Dit betekent ook dat het tijdelijk niet toegestaan is om te kamperen, op bijvoorbeeld het strand. Dit is besloten naar aanleiding van advies van het RIVM, als aanvullende preventieve maatregel ter bescherming tegen het Coronavirus. Hierover zal meer gecommuniceerd worden.
 
Zoals ik u al eerder heb verteld komt het EBT dagelijks samen. Inmiddels hebben wij de strategie van de verschillende fases uitgewerkt, dit zal de waarnemend gezaghebber nader toegelicht worden. Ik geef dan ook graag het woord aan Curvin George.

klik op deze link om de persconferentie nogmaals te bekijken.