Ingezetenen Bonaire krijgen hulp

Naar aanleiding van de inventarisatie door de dienst Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire hebben zich tot en met 23 maart 225 ingezetenen van Bonaire gemeld die in Nederland en in het buitenland gestrand zijn. Met hen worden afspraken gemaakt over financiële hulp tot het moment van repatriëring.  Repatriëring zal gefaseerd plaatsvinden, zodat alle ingezetenen die nu nog elders zijn, in verplichte quarantaine en bewaakt opgevangen kunnen worden.

plane

Nadat het luchtruim van Bonaire voor passagiersvluchten werd gesloten om te voorkomen dat het coronavirus zich ook op Bonaire zou manifesteren, konden ook ingezetenen van Bonaire die in Nederland of in het buitenland waren, niet terugkeren. In opdracht van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) heeft de dienst Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam de aantallen personen geïnventariseerd. Tot en met 23 maart hebben zich 225 ingezetenen van Bonaire gemeld.

Middels het bevolkingsregister is gecontroleerd of zij werkelijk ingeschreven staan. Deze controleslag is ook gemaakt voor de ZVK-patiënten die op medische uitzending zijn.  Vanaf 26 maart is gestart met het bellen van al deze mensen, om te inventariseren welke hulp nodig is. Veel ingezetenen gaven aan dat zij geen financiële hulp hoeven, maar het liefst zo snel mogelijk naar huis willen terugkeren. 

Verantwoorde repatriëring wordt voorbereid

Vandaag heeft het EBT het advies ontvangen van het RIVM naar aanleiding van de vraag of het verantwoord is om te starten met de repatriëring, ook gezien het feit dat er nog geen besmettingen zijn op Bonaire. De Gezaghebber heeft op 26 maart, op advies van het Eilandelijk Beleidsteam, opdracht gegeven om te starten met de voorbereidingen van het terughalen van ingezetenen van Bonaire. Repatriëring zal op advies van het RIVM gefaseerd plaatsvinden, omdat alle ingezetenen die nu nog elders zijn, verantwoord opgevangen moeten worden. Er zal hen op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg een verplichte quarantaine van 14 dagen worden opgelegd.

Het operationele EBT werkt momenteel alle voorwaarden en organisatorische aspecten uit. In het operationele EBT zijn zowel de Publieke Gezondheid- als de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten vertegenwoordigd. Op deze wijze komt het EBT tegemoet aan de wens van ingezetenen om terug te keren, terwijl zij tegelijk de veiligheid van de inwoners van Bonaire waarborgen.