Centrale huisvesting voor ingezetenen bij repatriëring

De uitbraak van het coronavirus heeft tot gevolg dat er een flink aantal ingezeten zijn gestrand in het buitenland. Na het in kaart brengen van de ingezetenen die terug willen keren naar Bonaire, is er hard gewerkt aan een draaiboek repatriëring. De ingezetenen dienen op een verantwoorde en veilige manier te kunnen terugkeren. Het EBT heeft om die reden een taskforce samengesteld om de voorbereidingen uit te werken.

plane 2

Het coronavirus gedraagt zich onvoorspelbaar, daarom is het van belang om tijdens de voorbereidingen flexibel te kunnen schakelen. De medische kennis over het coronavirus ontwikkelt zich iedere dag. Er is nauw contact met het RIVM en met andere medisch specialisten. Het RIVM heeft bevestigd dat het virus, een tot twee dagen voordat er symptomen zijn, al overdraagbaar is. Het bevindt zich dan al in neus en keel zonder symptomen te geven. Dit nieuwe inzicht, en eventuele daaropvolgende, worden toegepast in de besluitvorming rondom het draaiboek repatriëring.

De besluitvorming tot nu toe is dat de eerste repatriëring wordt uitgevoerd op 14 april van een groep personen in vitale beroepen. Zij worden alleen gerepatrieerd indien zij over een gezondheidsverklaring beschikken. Vervolgens zullen zij in verplichte quarantaine worden geplaatst op een centrale locatie. Er wordt aan de repatrianten duidelijkheid verschaft over de voorwaarden, de mate van beveiliging, handhaving en sancties. Vooraf aan de repatriëring dienen de voorwaarden door ondertekening te zijn bevestigd. Er wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamd “buddy” systeem om de repatrianten zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze buddy’s houden zich aan een strikt protocol rondom sociale afstand en hygiëne. De eerste repatriëringsvlucht wordt geëvalueerd voordat de volgende tranche repatrianten volgt.

Vanuit de taskforce en het EBT wordt er alles aan gedaan om de terugkeer van ingezetenen op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. De onrust die er heerst over deze repatriëring is gehoord, maar het verzoek is om het werk over te laten aan de expertise van de juiste mensen. Toezicht en handhaving staat onder begeleiding van de veiligheidsketen. De medici en Publieke Gezondheid zijn al lange tijd bezig met de nodige voorbereidingen. Op bestuurlijk niveau wordt advies van verschillende deskundigen gewogen en meegenomen in de besluitvorming.

Gezaghebber Edison Rijna:

“Ik heb begrip voor de vele vragen, maar ik wil ook een oproep doen aan u om de rust te bewaren en eendracht te tonen. Het betreft immers een groep ingezetenen, medebewoners van het eiland, uit alle lagen van de bevolking. Zij hebben het recht om terug te keren. U kunt erop vertrouwen dat ieder besluit hieromtrent weloverwogen wordt genomen en dat er continue inspanningen worden geleverd om de repatriëring efficiënt en verantwoord op te starten”.