Statement gezaghebber Edison Rijna

Geachte inwoners van Bonaire,

Vandaag heb ik weer de gelegenheid mij tot u te richten met enkele belangrijke mededelingen. De belangrijkste om mee te beginnen is wel dat er 26 tests zijn afgenomen, waarbij niemand positief is getest. De voorzorgsmaatregelen die wij hebben genomen, samen met het voorbeeldige gedrag van een grote meerderheid in onze samenleving hebben ertoe bijgedragen dat wij vandaag nog op 0 staan.

OLB RCN Cijfers NL

We komen nu in de fase van het actief op zoek naar het virus om te onderzoeken of het er echt nog niet is. Dit betekent dat sinds vorige week, op advies van de RIVM, er is begonnen met het testen van meer mensen. Daarom wil ik graag een oproep doen aan mensen die symptomen hebben, die mogelijk lijken op corona symptomen, om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De arts zal evalueren of het nodig is om over te gaan tot testen.

In de eerste fase hebben we de grenzen gesloten, de medische sector versterkt en diverse andere preventieve maatregelen genomen. Zoals het sluiten van scholen en het beperken van sociale contacten. In de nieuwe fase willen wij als het virus verborgen is op ons eiland dit zo snel mogelijk ontdekken, om het te kunnen isoleren zodat het voorkomen kan worden, dat het zich verder verspreid.

Dit zorgt ervoor dat we nog niet kunnen overgaan tot het versoepelen van de genomen voorzorgsmaatregelen. Volgens de medische sector gaat het 2 á 3 weken duren om de groep te testen die valt onder de categorie van personen die mogelijk besmet kunnen zijn met het virus. Het betreft personen met lichte of ernstige symptomen die direct of indirect contact hebben gehad met toeristen die onlangs ons eiland hebben bezocht en personen die in de zorgsector werken.

Als er na die periode nog steeds geen enkel coronageval op Bonaire is, kunnen we de voorzorgsmaatregelen versoepelen. Maar indien er één of meer positieve gevallen worden geconstateerd is het de bedoeling om onmiddellijk over te gaan op een zogeheten lock-down aangepast aan onze lokale omstandigheden.

Daarom is het belangrijk dat iedereen zich blijft houden aan de afgekondigde maatregelen, de sociale afstand blijft handhaven en zich blijft houden aan de hygiëneregels. Ik weet dat deze maatregelen offers van ons vraagt en dat we beperkt worden in onze dagelijkse bezigheden. Maar het hoofddoel van dit alles is om de veiligheid van alle bewoners van ons eiland te behouden.

Een ander traject is de repatriëring van onze ingezetenen in het buitenland.

Er zijn ongeveer 250 ingezetenen van Bonaire in het buitenland. Op 14 april zal de eerste groep inwoners teruggebracht worden. Iedereen uit het buitenland gaat thuis 14 dagen in verplichte quarantaine en krijgt een zogeheten ‘buddy’ toegewezen. De buddy’s zorgen voor alles wat de mensen in verplichte quarantaine nodig hebben zodat het niet nodig is het huis te verlaten. Daarnaast zullen de personen in quarantaine streng gecontroleerd worden. Er zijn gevolgen voor diegenen die zich niet aan deze regels houden, dit kunnen zware sancties zijn. De eerste groep die terugkeert zijn inwoners met een vitale functie die terugkeren om ondersteuning te verlenen in deze crisisperiode.

Hierna zal er steeds een groep van maximaal 50 personen teruggebracht worden, dit op aanraden van het RIVM, en deze groep gaat ook steeds twee weken in verplichte quarantaine.

Zowel de Rijksoverheid als het Openbaar Lichaam bij monde van de gedeputeerde van Economische Zaken en de gedeputeerde van Sociale Zaken hebben maatregelen aangekondigd voor financiële hulp aan zowel bedrijven als personen die de negatieve  effecten van de coronacrisis voelen. In de komende tijd zal er meer informatie volgen over deze maatregelen, zodat de gemeenschap goed op de hoogte wordt gesteld van wat er geregeld is en waar men moet zijn om hulp te ontvangen.

In al mijn toespraken heb ik benadrukt, welke grote inspanning er is geleverd om de medische sector te versterken ter voorbereiding op de eerste persoon die positief test op COVID-19. Er zijn medische experts uit Nederland en Colombia gekomen om bij Stichting Fundashon Mariadal te helpen en om patiënten per ‘ambulance flight’ te vervoeren wanneer dat nodig is.

Solidariteit in deze crisistijd is essentieel. Onze zustereilanden helpen ons wanneer dat nodig is en wij helpen hen voor zover mogelijk. Zo is dit weekeinde een patiënt uit Saba in het ziekenhuis opgenomen voor behandeling die niet op Saba beschikbaar is. Het is goed om te vermelden dat er op Saba net als bij ons nog niemand positief getest is op het virus.

Ook vandaag zijn er twee patiënten uit Saba aangekomen om in het ziekenhuis verpleegd te worden.

Tevens hebben wij in het weekend een van de luchtambulances die hier stonden naar Sint Maarten gestuurd ter ondersteuning van het noodtransport van patiënten aldaar. In plaats daarvan is er een ‘learjet’ uit Colombia  naar Bonaire gekomen die 2 patiënten tegelijk kan vervoeren in plaats van slechts een. De bemanning van dit vliegtuig was hier al twee weken in quarantaine en kan nu beginnen te werken.

We konden uit de media vernemen dat militaire hulp en hulp voor de medische sector op Sint Maarten is aangekomen en dat wij hier op Bonaire ook meer hulp zullen krijgen uit Nederland in deze crisistijd. Dit is zeker nodig en ook toe te juichen.

De voorspellingen van de internationale experts geven aan dat de coronapandemie lang gaat duren en dat het ook lang kan duren voordat er een vaccin of medicijn is tegen COVID-19.

Voor nu bent u de enige genezing voor het virus zelf; uw gedrag om uzelf, uw naasten, uw eiland en uw planeet te beschermen.

Samen tegen corona

Link naar de video