De Rijksoverheid en het Openbaar Lichaam Bonaire hebben de krachten gebundeld om noodopvang voor kinderen te organiseren

Op donderdag 19 maart jongstleden nam de Bonairiaanse overheid het besluit om alle scholen en kinderopvanglocaties hier op Bonaire te sluiten. Dit was en is om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt, in het geval dat het op ons eiland is.

daycare

Door de reeds genoemde maatregel en omdat niet alle ouders die werkzaam zijn in een functie van levensbelang of een kritieke functie de opvang van hun kind(eren) kunnen organiseren, hebben de Rijksoverheid en het Openbaar Lichaam Bonaire de krachten gebundeld om noodopvang te regelen voor deze specifieke groep.

Een crisisteam coördineert, evalueert en neemt de nodige stappen om een verantwoordelijke opvang aan te bieden aan ouders die een onontbeerlijke functie hebben tijdens deze crisisperiode. Wanneer de kinderen over de verschillende crèches, scholen of andere instellingen worden verdeeld, zal er goed rekening gehouden worden met de maatregelen die de gezaghebber heeft afgekondigd door middel van de noodverordening.

De Gezaghebber bepaalt op advies van het EBT (Eilandelijk Bestuurs Team) welke functies op dit moment van levensbelang of kritiek zijn. In het EBT zijn alle organisaties vertegenwoordigd die van belang zijn bij een calamiteit.

Enkele organisaties die op dit moment van levensbelang zijn, zijn: de medische zorg, de politie, de gevangenis, de brandweer, de Kmar, de douane, het crisisteam en personen die betrokken zijn bij de noodopvang. Om maar enkele te noemen. Het EBT kan deze lijst op het moment dat dit nodig is uitbreiden en aanpassen.

Enkele kritische functies zijn onder andere: supermarkten, nutsbedrijven zoals WEB en Selibon.

Het crisisteam heeft de organisaties van levensbelang al benaderd en is bezig de kritische functies te bepalen.

Het is goed om nogmaals te benadrukken dat de noodopvang voor kinderen alleen mogelijk is als de instructies worden opgevolgd die door het bedrijf zijn uitgedeeld dat door het EBT team als van levensbelang of kritiek wordt beschouwd.

Alle ouders wordt verzocht om alle kinderen met griepsymptomen thuis te houden en niet te verschijnen bij de noodopvang.

Voor vragen in verband met de noodopvang kunt u contact opnemen met het crisisteam via het e-mailadres noodkinderopvang@rijksdienstcn.com.